Klimatfika med Hifab

7 mars 2024, 15.00, DoSpace

Tillbaka till kalendariet

Klimatfika med Hifab

Gävle klimatavtal bjuder in till nätverksträff och fika under konceptet Klimatfika. Kom och lyssna på Hifabs insikter kring några av de tydliga skiften som nu präglar svensk fastighets och samhällsbyggnadssektor och vad de ser för spaningar för 2024 och framåt.

Hifab är ett konsultbolag för oberoende rådgivare och projektledare inom fastigheter och samhällsbyggnad och ser därmed stora möjligheter att få vara med och göra skillnad för sina kunder för branschen och samhället i stort.

En viktig del i Hifabs strategi är att dela med sig av kunskaper och erfarenheter för att skapa förutsättningar för fler aktörer att vara med och leda förändringen.

Kom och lyssna på Hifabs insikter kring några av de tydliga skiften som nu präglar svensk fastighets och samhällsbyggnadssektor och vad de ser för spaningar för 2024 och framåt. Insikterna tar avstamp ur rapporten Samhällsbyggnad i omställning, som finns att läsa här: Hifab publicerar rapport om samhällsbyggnadssektorns omställning | Hifab

Följande insikter kommer diskuteras:

  • Hållbarhetsfrågor får större plats i styrelserummet, men vad innebär det nya direktivet CSRD i praktiken?
  • Kostnaden för klimatskador ökar, men vem ska betala?  Är vi rustade för nutidens extremväder?
  • Återbruk blir mer genomförbart i en turbulent omvärld, men är vi redo för det även i ett storskaligt perspektiv?
  • Träbyggnad – nu ett reellt alternativ även för stora konstruktioner, men inte helt utan utmaningar

 

Anmälan krävs så boka din plats redan nu!

Träffen arrangeras inom Gävle klimatavtal, en lokal omställningsarena för konkret klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Nyfiken och vill veta mer om Gävle klimatavtal? Klicka här: Gävle klimatavtal – Gävle kommun (gavle.se)

Varmt välkomna hälsar Gävle klimatavtal och Hifab.

Eventinformation