Tillsammans för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle!

Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samverkar inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling.

Det här är Gävle klimatavtal – viktigt och lönsamt

Gävle klimatavtal är ett lokalt klimatavtal med tillhörande omställningsarena där företag, offentliga verksamheter, högskola och föreningar samverkar och utmanar varandra för att skapa ett klimatneutralt och attraktivt Gävle. Tillsammans kan vi klara klimatomställningen på ett sätt som gynnar både vårt klimat och våra verksamheter. 

 • Afry
 • Arkitektgruppen
 • ATEA
 • Billerud
 • Biodriv mitt
 • Bokrut AB
 • Briab
 • Byggkonstruktören
 • Byggpartner
 • Bylero
 • C24 Bygg
 • Colabit Oil
 • Coop Mitt AB
 • Diös
 • Enerco
 • Energifabriken
 • Everenergy
 • Fastighetssnabben
 • Fastpartner
 • Folkteatern Gävleborg
 • Gavlefastigheter
 • Gavlegårdarna
 • Gefle IF Fotboll
 • Gevalia
 • Grant Thornton
 • Greencon
 • Greengoat
 • Gästrike Återvinnare
 • Gävle Energi
 • Gävle Hamn AB
 • Gävle kommun
 • Gävle parkeringsservice
 • Hela Människan
 • Hifab
 • HSB Södra Norrland
 • Högskolan i Gävle
 • JUF Byggnadsställningar
 • Knowit Gävleborg AB
 • Kontrollbolaget
 • Lindab
 • Länsförsäkringar Gävleborg
 • Länsstyrelsen Gävleborg
 • M3A arkitektur
 • Matla Bygg- och projektledning AB
 • Maxim Arkitekter
 • Movexum
 • NCC
 • Ragnsells
 • Ramudden
 • Riksbyggen
 • Röda korset
 • Schneider Electrics
 • SEB
 • SENAB
 • Sh bygg, sten och anläggning
 • Skanska
 • Skoog arkitekter
 • Smurfit Kappa
 • Sustainable innovation
 • Svefa
 • Sweco
 • Telia Cygate
 • Termoträ
 • Thermion
 • ThirdBridge
 • Trädgårdsinteriör AB
 • Tyrens
 • Vainio AB
 • Valbo trä
 • Veiddekke
 • Värdeskaparna
 • WSP

Ett aktivt klimatarbete är lönsamt för företag

Klimatförändringarna är en av vår tid allra största utmaningar. Enligt klimatforskningen måste vi radikalt minska våra utsläpp av växthusgaser. Flera studier visar dessutom att ett aktivt klimatarbete är lönsamt för företag. Det stärker bland annat varumärket, ökar kundlojaliteten och det är lättare att attrahera och behålla kompetent arbetskraft.

Det här innebär Gävle klimatavtal

Alla organisationer med verksamhet i Gävle kommun kan skriva på och bli en del av Gävle klimatavtal!

När ni som organisation skrivit under Gävle klimatavtal och åtagit er att arbeta för ett klimatneutralt och attraktivt Gävle börjar det roliga! Er underteckning innebär att ni ställer er bakom målbilden om ett klimatneutralt Gävle och att ni åtar er att arbeta med er organisations klimatutmaningar.

Utöver det förväntas ni även bidra till att sprida erfarenheter, kunskaper och goda exempel i syfte att hjälpa andra organisationers omställningsarbete.

 • tillgång till ett stort nätverk med andra företag, föreningar, akademi och offentliga organisationer som alla har samma målbild
 • stöd i att ta fram åtgärder och en handlingsplan för att minska er organisations klimatpåverkan
 • konkret hjälp i att beräkna och följa upp er organisations klimatpåverkan
 • massor med goda exempel på hur andra aktörer arbetar, som i många fall bara är att ta efter. Hur bra som helst!
 • möjligheter att ingå samarbeten
 • möjligheter och stöd i att söka externa medel själva eller tillsammans med andra aktörer
 • ta del av och dela med er av kunskaper och erfarenheter
 • stärkt varumärke och förbättrad hållbarhetskommunikation genom medverkan i Gävle klimatavtal
 • hitta nya affärer och partners
 • tillgång till fokus- och arbetsgrupper som formas utefter era behov och utmaningar.

Deltagarnas behov och intressen styr arbetet

Gävle klimatavtals praktiska arbete sker inom fokus- och arbetsgrupper och bildas utifrån era behov och intressen. Initiativet administreras från oss men det är ni som styr innehållet utifrån era behov och utmaningar. Ni får utbyta erfarenheter, kunskap, sprida goda exempel och tillsammans ta reda på hur vi går från ord till handling samt lösa komplexa samhällsutmaningar tillsammans.

Låter det intressant – vi berättar gärna mer

Ni som vill veta mer om klimatavtalet kan boka ett besök eller samtal med oss. Vi ser fram emot att träffa er och berätta mer!

I er bokning skickar ni med kontaktuppgifter: namn, företag/organisation, telefonnummer och mejladress.

Aktuellt

Klimatavtalet höll sitt andra rundabordsmöte

På tisdagen 28 maj höll Gävle klimatavtal sitt andra rundabordsmöte. Mötet var det första av sitt slag sedan lanseringen av klimatavtalet för sex månader sedan.

30 maj 2024

Två nya arbetsgrupper på gång

Inom Fokusområde bygg & anläggning startar två nya arbetsgrupper i vår: Fastighetsforum och Planering, kravställan och tidig samverkan.

17 april 2024

Nyhetsbrev vt24

Nyhetsbrev för Gävle klimatavtal våren 2024.

17 april 2024

Gävle klimatavtal blir fler

Gävle klimatavtal blir fler och vi kan nu välkomna ytterligare nio medlemmar från olika branscher till klimatavtalets arbete.

1 mars 2024

Första träffen i Forum för miljö- och hållbarhetschefer

Igår arrangerade Gävle klimatavtal den första nätverksträffen i sitt nya forum för miljö- och hållbarhetschefer. Temat för träffen var klimatrisker och klimatanpassning, vad kan hända i Gävle om vi inte når våra klimatmål.

21 februari 2024
Gruppbild av deltagare i Gävle klimatavtal

46 organisationer tar på sig ledartröjan i Gävle klimatavtal

De 46 organisationer som har undertecknat Gävle klimatavtal tar ansvar för att aktivt ta ledarskap för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle tillsammans med andra lokala aktörer.

15 december 2023

Gävle klimatavtal samlar aktörer för att möta klimatutmaningarna

Nu lanserar Gävle kommun tillsammans med ett 20-tal andra aktörer ett lokalt klimatavtal som samlar lokala krafter för att tillsammans arbeta för ett klimatneutralt, konkurrenskraftigt och attraktivt Gävle.

20 oktober 2023

Evenemang