Tillsammans för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle!