Historien händer här

10 oktober 2023, 11.30, Länsmuseet Gävleborg

Tillbaka till kalendariet

Historien händer här

Välkomna till en ny säsong av föreläsningsserien Historien händer här på Länsmuseet. Bakom den uppskattade satsningen på Gävles och Gävleborgs lokala kulturarv står Länsmuseet, Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna.

12 sep kl11.30 och 13 sep kl18.00
Gävle gator och kvarter
Ingela Broström berättar om verkligheten bakom namnen på gatuskyltarna.

Våra gatu- och kvartersnamn har mycket att berätta om Gävles historia.

Varför heter det Ruddamsgatan? Var låg Västra Tullportsgatan? Var kvarteret Stadsdiket vått? Och vem var kanaljen som fått ge namn åt ett kvarter på Väster? Ingela Broström berättar om verkligheten bakom namnen på gatuskyltarna.

 

26 sep kl11.30 och 27 sep kl18.00
Gefle Porslin & Bo Fajans
Människorna och föremålen under 105 år. Föredrag med Kristina Lindkvist.

Varför kom två av Sveriges fem största keramikfabriker att ligga just i Gävle? Vilka yrkesgrupper arbetade där? Vem beslutade om form och dekor.

 

10 okt kl11.30 och 11 okt kl18.00
Lekar under 1000år
Hårda lekar, konstiga lekar, roliga lekar och löjliga lekar! Föredrag med Richard Schill

Ett ovanligt lekfullt föredrag med lekar från vikingatid och medeltid fram till 1800-tal, innan den moderna idrottens genombrott. 

 

24 okt kl 11.30 och 25 okt kl18.00
Så har vi samtalat i Gävle

Varför har man sparat vissa saker och inte andra? Föredrag med Anna Larsdotter 

Vi tar avstamp i 1800-talet och tittar på vad vi samlat i Gävle. Varför har man sparat vissa saker och inte andra? Vad har vi varit överens om att bevara för eftervärlden?

7 nov kl11.30 och 8 nov kl18.00
Magasinets hemligheter
Vad döljer sig i museets magasin? Föredrag med Ingela Jönsson Linke.

Vad döljer sig i museets magasin? Hur har det hamnat där och vad berättar föremålen om länets historia? Antikvarie Ingela Jönsson Linke gör några nedslag i samlingen.
21 nov kl11.30 och 22 nov kl18.00
Hanverkarlängorna
Byggnadsantikvarie Ulrika Olsson berättar lite om bakgrunden till rivningarna på söder och om tillkomsten av Hantverkarlängorna efter Södra Kansligatan kom till.
Omvandlingen av stadsdelen söder under mitten av 1900-talet kallas i dagligt tal för Södersaneringen. Under perioden revs mängder av småskaliga gårdar för att ge plats för den ökande bilismen, moderna affärsstråk, flerbostadshus och även parker. Förutom bostadsbebyggelse rymde också det gamla området en mängd hantverkarlokaler och mindre verkstäder – även dessa miljöer föll under rivningsskoporna. Lyckligtvis sågs hantverkarservicen som ett självklart inslag även i det nya moderna söder. Traditionen med hantverkare i området skulle fortleva!

 

Ett samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg och Gävle kommun, Kultur för äldre och Träffpunkterna. 

Hörsalen har 100 sittplatser. Salen öppnas 15 minuter innan föredraget.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar.