Konstskolan i Gävle: Interlude

27 maj 2023, 12.00, Gävle Konstcentrum

Tillbaka till kalendariet

Konstskolan i Gävle: Interlude

Välkommen till Gävle Konstcentrum och konstskolans traditionsenliga avslutningsutställning! I år är det tolv andraårselever som visar vad två års enträget arbete lett fram till.

Datum

20-28 maj 2023.

Vernissage

Lördag 20 maj kl. 12-16. Invigning kl.13 av Jan Stene, intendent på Gävle Konstcentrum. Fri entré.

Öppettider

Tisdag – Fredag: 12-18. Lördag – Söndag: 12-16.

Om utställningen

INTERLUDE, ett begrepp som används främst i musik-, och teatervärlden för att beskriva ett musikstycke som spelar mellan två scener i en teater.

Ett mellanspel.

I denna utställning finns ordet Interlude som en röd tråd mellan verken i form av de olika tolkningar och relationer var konstnär har till begreppet. Som individer men även som människosläkte, befinner vi oss alltid i någon slags mitten mellan före och efter, särskilt i vår samtid där vi människor ständigt är i rörelse.

För oss ser vi denna utställning som brytpunkten mellan vår identitet som konstskoleelever och en egen konstnärsidentitet. Under dessa två år som vi gått på Gävle Konstskola har vi fått skapa och utforska denna identitet och utställningen är vår redovisning av vad vi kommit fram till.

Medverkande från Konstskola i Gävle årskurs 2: Kim Berglin, Gabriel Blomqvist, Jazz Bydén, Lisa Ceder, Mayasa El-Mahmadi, Ella-Kari Eriksson, Cecilia Lindgren, Max Magnusson, Thomas Sjöström, Hannah Vonglertvisavakorn, Amanda Åhlund, Fanny Åhrlin.

Ansvarig handledare från Konstskolan i Gävle är Ann-Catrin Olsson och från Gävle Konstcentrum Therese Parner.

Eventinformation