Orsaker till fred – Botswana, Zambia och Malawis ”fredszon”

14 maj 2024, 19.00, Stadsbiblioteket Gävle

Tillbaka till kalendariet

Orsaker till fred – Botswana, Zambia och Malawis ”fredszon”

I den här föreläsningen berättar Johan Brosché om fred i Botswana, Malawi och Zambia. Omringade av sju länder som utstått väpnade konflikter under delar av sin tid som självständiga stater, så utgör Botswana, Malawi och Zambia själva en fredszon förskonad från väpnad konflikt sedan de blev självständiga för 60 år sedan.

Ofta förknippas Afrika med negativa saker såsom etniska motsättningar, krig och svält. Till viss del går det att förstå denna bild då flera länder på kontinenten genomgått långdragna och intensiva konflikter. Denna negativa bild är dock inte allomfattande och bortser från den stora variation av krig och fred som finns i Afrika.

Johan Brosché är docent i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet samt docent i internationella relationer vid Stockholms universitet. Under de senaste 20 åren har han forskat och undervisat om krig och fred. Geografiskt har han fokuserat mest på Afrika, framförallt Sudan, Sydsudan, Malawi, Zambia och Botswana.

I samarbete med Folkuniversitetet.