Stadsvandring – Storhagen

12 juni 2024, 18.00, Ångermansvägen 1, Gävle

Tillbaka till kalendariet

Stadsvandring – Storhagen

I Norelund i Bomhus byggdes Storhagens villaområde upp

Området bygdes upp med egen badsjö från 1930-talets början och framåt i Korsnäsbolagets regi och med moduler från egen trähusfabrik. I nära omgivning fanns bebyggelse och verksamheter från tiden kring sekelskiftet 1900.

Samling vid Tempo i Norelund.

Linje 1, hpl Norelund

Ciceroner: Lena Eriksson och Göran Nordström, Bomhus Hembygdsförening.

Eventinformation