Storskaligt återbruk av byggmaterial – Hur fungerar det?

9 april 2024, 13.00, Spegelsalen - Stadshuset

Tillbaka till kalendariet

Storskaligt återbruk av byggmaterial – Hur fungerar det?

Kom och inspireras av ett ledande exempel inom storskaligt återbruk - projektet Lumi i Uppsala. Gävle klimatavtals två arbetsgrupper Arkitektforum och Återbruk av byggmaterial hälsar er alla välkomna att lyssna till projektets huvudarkitekt och byggprojektledare om insikterna och erfarenheterna av storskaligt återbruk av byggmaterial.

Gävle klimatavtal via arbetsgrupperna, Arkitektforum och Återbruk av byggmaterial, bjuder in till träff med fokus på storskaligt återbruk av byggmaterial. Här för att berätta om hur det praktiskt kan gå till är projektet Lumi i Uppsala som är är ett av Sveriges mest ambitiösa återbruksprojekt. Det som gör Lumi unikt är att cirka 80 procent av stommen samt hela grundläggningen i fastigheterna sparas, dessutom återanvänds även allting som är praktiskt genomförbart.

Anders Tväråna, White arkitekter och huvudarkitekt för projektet, ger er arkitektens perspektiv, Felix Dufflin från Forsen ger er erfarenheter från det praktiska arbetet med återbruk av byggmaterial i stor skala och Anders Boström från Vasakronan berättar om deras roll som fastighetsägare och beställare av projektet.

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

  • Ett aktivt arbete med återbruk i hela bygget – exempelvis blir stålbalkar från stommen belysningsstolpar och nya väggar byggs upp av demonterat tegel. 100 procent av skåpinredning, dörrar och glaspartier ska enligt målsättningen även de vara återbrukade.
  • Husets stomme återanvänds i sin helhet och tegelväggar i källaren bevaras där det är möjligt. Genom att återbruka betongstommen och grundläggningen, som har störst klimatpåverkan, fortsätter vi vårt arbete med att hitta metoder för att minska klimatpåverkan i nyproduktioner.
  • Kommer utrustas med tak- och fasadintegrerade solceller som bidrar till att minska energianvändningen.
  • Regnvattenåtervinning kommer att finnas för att återvinna regnvatten för att spola toaletterna med.

Läs mer om projektet Lumi här: 

Lumi – Vasakronan

Lumi i Uppsala – nytänkande gav nytt liv | White Arkitekter

 

Varmt välkomna till en första kick-off för att etablera ett storskaligt återbruk av byggmaterial i Gävle. Anmälan krävs och det finns begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Arbetsgruppen Återbruk av byggmaterial syftar till att få igång en fungerande lokal återbruksmarknad som även utgör en viktig pusselbit av den nationella marknaden. Vi hoppas att ni vill vara med på resan mot en cirkulär byggsektor både i Gävle och i Sverige.

Arbetsgruppen Arkitektforum syftar till att samla lokala arkitektkontor för att föra dialog kring arkitektkontorens roll i arbetet för hållbart byggande. Målgruppen är arkitekter och byggnadsingenjörer.

Träffen arrangeras inom Gävle klimatavtal, en lokal omställningsarena för konkret klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Nyfiken och vill veta mer om Gävle klimatavtal? Klicka här: Gävle klimatavtal – Gävle kommun (gavle.se)

Välkomna hälsar,

Gävle klimatavtals kansli och arbetsgruppsledarna för Arkitektforum och Återbruk av byggmaterial

Eventinformation