Träffa äldrelotsen på Hedesunda bibliotek

28 september 2023, 14.00

Tillbaka till kalendariet

Träffa äldrelotsen på Hedesunda bibliotek

Visste du att Gävle kommun har en guide och informatör för äldre? Under hösten kan du kunna träffa äldrelotsen på biblioteken i Andersberg, Bergby, Bomhus, Forsbacka, Hedesunda, Hille, Sätra och Valbo, samt på Norrsundets utlåningsstation.

Äldrelotsen kan ge information om till exempel träffpunkter och aktiviteter för seniorer i Gävle kommun som främjar hälsa och social gemenskap, om anhörigstöd för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående, om hur du gör om du vill engagera dig som volontär, om senior- och trygghetsboenden i Gävle kommun, om hur du ansöker om bistånd och föreningar och om studieförbund som erbjuder utbildningar i att hantera en smartphone, surfplatta eller dator. Du kan också få tips på var du kan få hjälp med hushållsnära tjänster som exempelvis städhjälp, tvätt, gräsklippning och snöskottning och få digital support av enklare karaktär, äldrelotsen hjälper inte till med bankärenden och privatekonomi, där hänvisas du till din bank. Drop in.

Du kan också ringa äldrelotsen via kommunens växel, telefonnummer 026-17 80 00 (ange tonval 3). Telefontiderna är måndagar kl 13-15 och onsdagar kl 9-11.

Eventinformation