Workshop 1: Trädfamiljeprojektet – Pride/Stolthet

11 juli 2023, 13.00, Kulturskolan Gävle

Tillbaka till kalendariet

Workshop 1: Trädfamiljeprojektet – Pride/Stolthet

Välkommen att delta i en workshop som är en del av "Trädfamiljeprojektet", ett projekt där vi skapar konst utifrån diskussioner om stolthet/pride, (yttrande)frihet och jämlikhet.

Genom starka känslor, samtal, snören, färger och garn ska vi rita, klippa,
limma, sticka och knyta ihop ett flertal konstverk som vi sedan för samman till en brokig klänning.

Vi kommer att arbeta utefter tre teman: Pride/stolthet, (yttrande)frihet och jämlikhet – dock är skapandet givetvis fritt och görs på ens eget vis!
Ett flertal workshops mynnar ut i ett antal klänningar som vi avslutningsvis klär på ett par träd. ”Trädfamiljen” som skapas kommer på så vis att bära vår kreativitet, våra röster, våra fantasier, vår skaparlust – men även vår oro, vår rädsla och våra förhoppningar.

Vår första workshop kommer att ha utgångspunkten i ett HBTQI+ perspektiv.
Den gemensamma klänningen vi tar fram under workshopen visas senare offentligt i en utomhuskonstutställning,
som ni som deltagare blir en viktig del av! (Mer info kommer)

Tisdag 11/7
Onsdag 12/7
Torsdag 13/7
kl. 13–17

Lokal: Kulturskolan, Brändströmsgatan 22, 803 25 Gävle
Vi bjuder på fika.

PROJEKTLEDARE: Sara Khayat, Fristadskonstnär i Gävle Kommun.
Email: sarakhayat246@gmail.com.
Ward Zaraa, konstnär. Mobil: 0767062149 Email: wardzaraa2018@gmail.com

Projektet är ett samarbete med Gävle kommun och Kulturrådet.
Speciellt tack till Gävle Pride.

Eventinformation