Företagsklimatet i fokus på Gävle kommuns utvecklings- och inspirationsdag

Företagarservice är grunden för ett gott företagsklimat och nyckeln till Gävles framtida tillväxt, välfärd och utveckling. Nyligen anordnade Gävle kommun en intern utvecklings- och inspirationsdag om företagsklimatet och företagsservice tillsammans med chefer, medarbetare, politiker och representanter från våra lokala/regionala företagarorganisationer och lokala företagarföreningar.

Läs mer om Gävle kommuns näringslivsprogram.