Gävle kommun bjuder in till företagarpanel

En man som tittar i en dator.
Företagarpanelen ger företagare och näringslivsrepresentanter i Gävle möjlighet att påverka kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat. De som anmäler sig kommer att få besvara enkäter som kan handla om all från hur man ser på aktuella frågor som rör näringslivet till konkreta förslag på förändringar för att förbättra för företagare i kommunen.

Med företagspanelen tar vi ytterligare steg för ett bättre näringslivsklimat i Gävle kommun. Initiativet till den digitala företagarpanelen togs av näringslivsutskottet för att ge företagare fler vägar in för att lämna synpunkter och förslag så vi blir ännu bättre i att möta de behov våra företagare har, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd och ordförande i näringslivsutskottet.

Gävle kommun möter sedan tidigare företagare på en rad sätt, till exempel vid företagsbesök, personliga samtal, olika näringslivsmöte, råd och Företagsservice som ger stöd till företag i deras kontakt med kommunen i olika ärenden. Under det senaste året har Gävle kommun också startat ett upphandlingsråd, ett parkeringsråd och dialogmöten med olika branscher. Företagarpanelen är ett komplement till detta.

Vi ska fortsätta utveckla vår service för att bidra till ett gott företagarklimat i Gävle kommun så att de som redan är finns här har möjlighet att expandera sin verksamhet, samtidigt som nya företag ska välja att etablera sig i Gävle. Företagarpanelen är en bra möjlighet för oss att få reda på vad företagare förväntar sig av oss så att vi gör rätt satsningar, säger Agneta Wenell, chef för Gävle kommuns näringslivsenhet.

Frågorna ska med jämna mellanrum skickas till de som deltar via mejl. Deltagarna svarar när de vill kan när som helst gå ur panelen.

Enkäterna kommer gå ut fyra gånger per år, med start nu i maj.

Läs mer och anmäl dig till företagarpanelen här