Gävle kommun får EU-stöd för att skynda på omställningen inom transportsektorn

Genom Gävle klimatavtal ska kommunen nu tillsammans med näringslivet minska utsläppen från transporter. Projektet har beviljats sex miljoner kronor i EU-stöd för att stötta näringslivet att ställa om och effektivisera sina transporter.

I Gävle kommun står transporter för 59 procent av våra utsläpp, om man räknar in arbetsmaskiner är siffran 68 procent. Det innebär att transporterna är en av våra största klimatutmaningar på lokal nivå.

Nu har Gävle kommun fått EU-stöd för att under ett tvåårigt projekt få fart på omställningen inom transportsektorn via Gävle klimatavtal. Det är genom den europeiska satsningen, Net Zero Cities, där 100 europeiska städer ska ta täten i omställningen till ett klimatneutralt samhälle som bidraget beviljats

Vi får inte tappa farten i klimatarbetet trots att det är tuffa tider, det kommer kosta oss alla än mer i framtiden. För Gävles del handlar väldigt mycket om att ställa om transporterna och det måste hela samhället göra tillsammans. Det här EU-stödet kommer att möjliggöra ett kraftigare omställningsarbete i Gävle, som skapar förutsättningar för att minska utsläppen och gör att vi kan ta ansvar för vårt klimatavtryck även i en svår tid. Det gör att Gävle fortsatt är en kommun som visar vägen i klimatomställningen, vilket gör mig oerhört stolt, säger Therese Metz (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Inom Gävle klimatavtal kommer nu flera arbetsgrupper kring omställningen av transportsektorn startas. Här ska aktörer träffas, utbyta erfarenheter och dela kunskap med varandra.

Projektet innehåller också en del där kommunen tillsammans med Lunds tekniska högskola utvecklar en datamodell för simulering av effektbehov av el i framtiden när de tunga transportera har elektrifierats. Målet är att ta reda på hur mycket el och effekt som behövs i framtiden för att klara av omställningen av de tunga transporterna.

Projektet startar i maj 2024 och pågår i två år framåt.

Om Gävle klimatavtal

Gävle klimatavtal lanserades hösten 2023. Det är en samverkansarena för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling som samla offentlig sektor, föreningsliv, näringsliv och akademi kring målet om ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle. Hittills har knappt 60 organisationer anslutit sig till initiativet och fler är på väg in. www.gavle.se/klimatavtal