Näringsidkare ges möjlighet att tillfälligt flytta ut sina verksamheter

Det är Gävle City som ansökt och betalat den ansökan som ger näringsidkarna möjligheten att flytta ut delar av sina verksamheter under perioden den 6 april till den 19 april.

Tillståndet gäller uppställning av bord vid fasad med enkel försäljning. Galleriorna har plats Drottninggatan och Nygatan vid galleriornas fasad.

Näringsidkarna kan ställa ut bord utanför sin butik eller verksamhet mellan klockan 08.00 och 18.00 under den här perioden.

Tillståndet gäller Drottninggatan, Nygatan, N. och S. Kungsgatan, N. Stapeltorgsgatan, N. Skeppargatan, N. Slottsgatan, S. Kansligatan och N. Köpmangatan.

Läs om hur du som företagare går till väga för att få flytta ut din verksamhet här.