Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Företagarpanel och enkät om infrastrukturens betydelse

Information från Gävle kommun, Näringslivsavdelningen

Uttryck din åsikt via Gävle kommuns Företagarpanel


Vi vill veta vad företagare och näringslivsrepresentanter tycker i olika frågor som rör näringslivet och att driva företag i Gävle. Du som anmäler dig till Företagarpanelen kommer med jämna mellanrum att få besvara enkäter och på så sätt påverka kommunens arbete för ett förbättrat företagsklimat.

Nytt Näringslivsprogram ute på remiss


Processtiden för revidering av det nya Näringslivsprogrammet har nu nått sitt slut. Inkomna synpunkter och förslag från näringslivet i form av näringslivsdialoger, enkätutskick, intervjuer och workshop har varit värdefulla underlag i revideringsarbetet.
Den 10 mars gick förslaget till nytt Näringslivsprogram ut på remiss till kommun, bolag, förbund, företagarorganisationer och övriga samhällsaktörer. Remisstiden går ut den 30 april och därefter ska inkomna synpunkter ses över. Förslaget ska sedan vidare till Näringslivsutskottet i maj för vidare beredning inför kommunstyrelsen och till beslut av kommunfullmäktige i juni.

Intern utbildning ska förbättra bemötande i företagsärenden


Just nu genomför Gävle kommun den interna utbildningen Service till företag. Utbildningen riktar sig till handläggare och chefer som i sina yrkesroller har kontakt med företag. Den genomförs i år digitalt.

Service, bemötande och värdskap står i fokus, samt att öka förståelsen för näringslivets vardag och betydelse. Målet är att skapa en samsyn på kommunens gemensamma näringslivsarbete och ett lösningsinriktat arbetssätt, där resultatet blir ett påtagligt förbättrat företagsklimat.

Kommundirektör Göran Arnell

Kommundirektör Göran Arnell videobloggar om Företagsservice


I sitt senaste videoblogginlägg samtalar Göran med näringslivsdirektör Mattias Durnik om Företagsservice och dess betydelse för Gävle kommuns samarbete med lokala företag. Tidigare i år har Göran också pratat med Malin Vikerhagen, VD för Marknadsplats Gävle, om samverkansarbetet mellan kommun och näringsliv.

ENKÄT: Hur påverkar infrastrukturen ditt företag?


I år fattar riksdagen och regeringen stora beslut om kommande års infrastrukturinvesteringar. Därför har Mellansvenska Handelskammaren tagit fram en enkät i syfte att samla in fler röster om infrastrukturens betydelse.

Uttryck din åsikt genom att besvara enkäten via länken nedan senast den 26 mars.

Foto: Daniel Bernstål

Vad visar arbetsmarknadsutsikterna framåt?


Arbetsförmedlingen i Gävleborg bjuder in till en digital information som visar arbetsmarknadens utveckling med avstamp i den senaste arbetsmarknadsprognosen från Arbetsförmedlingen.

Tid: Tisdag den 30 mars kl. 08.30-09.45.

Du som deltar får en presentation av prognosen och om de möjligheter och utmaningar som väntar år 2021.

Valboföretag hyllas genom Vi Landsbyggare i Gästrikebygden


Leaders Gästrikebygdens projekt Vi Landsbyggare har till syfte att visa upp den sprudlande drivkraft, kreativitet, gemenskap och framtidstro som finns hos entreprenörer och eldsjälar på landsbygden.

I den första kampanjfilmen intervjuas Valboföretaget Diléns Saluhall om vikten av att samverka med lokala leverantörer och om att vara matälskare. Fler filmer och aktiviteter planeras under året – håll utkik!

Gävle Hamn intervjuas om expandering


Gävle hamn genomgår just nu en av sina största expansioner någonsin och fördubblar sin kapacitet vad gäller antalet containrar som kan tas emot. I en intervju på gavle.se svarar Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom på frågor om vad som händer i hamnen och hur det påverkar resten av näringslivet i Gävle kommun. Han berättar också om hamnens pågående miljöarbete.

Årets Företagare i Gävle utses 13 april


I år står det mellan Trädgårdsinteriör i Gävle AB, Kontrollbolaget Norr AB och Gävle Offset. Vinnaren presenteras vid en livesändning den 13 april och går därefter vidare till en länsfinal.

Google bjuder Gävleborgs företagare på digitala tips


Vill du lära dig mer om digital marknadsföring, e-handel, sociala medier och mycket mer?

Mellansvenska Handelskammaren går in som lokal samarbetspartner när Google Digitalakademin gör ett digitalt stopp i Gävleborg på sin turné #försverige 26 mars -9 april. Du som företagare kommer kunna ta del av kostnadsfria kurser med tips och verktyg för att ge dig en digital kickstart.

Är du företagare eller funderar du på att bli? Har du frågor som rör ditt företag? Du vet väl att du alltid kan kontakta kommunens Företagsservice.

Vi finns för dig och ditt företag. Ring 026–17 80 00, tonval 5.

NYHET! Nu kan du också kontakta oss via gavle.se. Klicka på länken för att läsa mer.