Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Förlängd stödåtgärd och inbjudan till nytt möte om Näringen

Gävle kommun förlänger stödåtgärd till lokala näringsverksamheter

För att stötta näringsidkare under coronapandemin valde Gävle kommun i våras att flytta fram förfallodatum på fakturor till den 1 september. Nu har man valt att förlänga stödåtgärden genom att flytta fram förfallodatum för fakturor och anstånd till 31 december 2020.

De områden som berörs innefattar bland annat fakturor för rivnings- och bygglov, samt anstånd för betalningen av tillsynsavgiften för serveringstillstånd. Läs mer om vad som innefattas på gavle.se.

Förlängd stödåtgärd

 

Håkan Bergström blir Gävle kommuns nya inköps- och upphandlingschef

Näringslivsavdelningen har rekryterat en ny inköps- och upphandlingschef i Håkan Bergström.

Håkan har lång erfarenhet av upphandlingsfrågor och har bland annat arbetat som chef inom inköp och upphandling i Sandviken, Uppsala, Håbo och Tierps kommun, samt på Gävle Energi och Sandviken Energi. Han har dessutom verkat inom näringslivet där han arbetade med utveckling av den offentliga affären.

Om sitt nya uppdrag säger Håkan:
– Jag ser fram emot att arbeta i en offensiv och växande kommun med många utvecklingsutmaningar. Förutom den egna processen i effektiva inköp så är det viktigt att vi har en bra dialog med vårt näringsliv om den offentliga affären. Tillsammans gör vi Gävle bättre!

Läs mer om Håkan

 

Gävle kommun kraftsamlar för ett bättre företagsklimat

En egen inköpsorganisation och införande av näringslivskonsekvensanalyser är två åtgärder som Gävle kommun har vidtagit för att förbättra företagsklimatet.

– Ett påtagligt förbättrat företagsklimat är ett av kommunens fem övergripande mål, och därmed en av våra allra viktigaste frågor, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

När Svenskt Näringsliv presenterade sin enkätundersökning om företagsklimatet i maj 2020 låg Gävle kommun kvar på samma resultat som i fjol. När nu enkätresultaten redovisas i en Sverigeranking ligger Gävle kommun långt ner på listan jämfört med övriga kommuner. Däremot kliver kommunen fram i den NKI-undersökning som mäter kommunens myndighetsutövning och Gävle fick i år sitt bästa resultat någonsin.

– De båda mätningarnas resultat visar att vi har kommit en liten bit på vägen, men vi har fortfarande ett arbete kvar att göra för att förändra och förbättra företagsklimatet. En del i det arbetet är att med start i höst införa näringslivskonsekvensanalyser på vissa ärenden i kommunstyrelsen. Jag hoppas och tror att vi har klivit uppåt på resultatlistorna nästa år, säger näringslivsdirektör Mattias Durnik.

På gavle.se kan du läsa mer om hur Gävle kommun arbetar för att förbättra förutsättningarna för lokala företagare.

Läs mer

 

Digital starta eget-utbildning

Nu arrangeras en digital kostnadsfri utbildning för dig som funderar på att bli egen företagare. Utbildningen består av sex digitala träffar och pågår i sex veckor. Första träffen är den 20 oktober.

Starta eget-utbildningen arrangeras av Näringslivsenheten Gävle kommun i samarbete med Region Gävleborg och Folkuniversitetet. Detta är en kvalitetssäkrad process som ger dig de förutsättningar och verktyg du behöver för att lyckas med din verksamhet. Vägledningen sker i grupp och individuellt genom de olika stegen i Lean Business Canvas-modellen, kompletterat med stegen fundera/starta på verksamt.se.

Läs mer om utbildningen

 

Franchisetorget sänder live

Är du nyfiken på hur en franchiseverksamhet fungerar? Missa inte Franchisetorgets livesändning den 29 september!

Franchisenyheter varvas med fördjupande diskussioner, bevakning av de senaste trenderna, personliga intervjuer, franchisekoncept presenterar sig och filmklipp. Sammanfattningsvis en information- och inspirationskväll som under 2 timmar ska ge dig en god inblick i franchise och kunskap i vad det innebär om man vill starta eget som franchisetagare.

Sista anmälningsdag är den 28 september.

Läs mer om Franchisetorgets livesändning

 

Trängselträff

Trängselkontrollen på Livsmiljö Gävle arrangerar träffar för krögare och företagare i syfte att informera om lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt tillhörande föreskrifter. Det finns även möjlighet att ställa frågor och utbyta idéer och tankar med varandra.

Två träffar är inplanerade framöver: måndag den 12 oktober kl. 15-17, och måndag den 26 oktober kl. 14-16.

Ni får gärna mejla in frågor i förväg till trangseltraff@gavle.se

Träffarna kommer att hållas i lokalen Amsterdam på Kyrkogatan 22 (Förvaltningshuset, bottenplan). Begränsat antal platser, föranmälan krävs. Läs mer om träffarna på gavle.se.

Läs mer om trängselträffar

 

Välkommen till höstens första digitala möte om stadsomvandlingen av Näringen

I rådande tider av coronavirus fortsätter vi ställa om projekt Näringens öppna hus till digitala möten, och höstens första tillfälle sker fredagen den 9 oktober kl. 8.00-9.00.

Förstudien av Näringen genomför en rad utredningar och undersökningar för att öka kunskapen om förutsättningarna för en stadsomvandling.

Vad sker i förstudiearbetet? Hur och när släpps förstudierapporten? Vilka kulturmiljöer finns på Näringen? Vad innebär Trafikverkets besked om ny dragning av Gävle hamn-spåret över Näringen? Och hur påverkar det etappindelningar och tidplaner för stadsomvandlingen?

Projektledare för stadsomvandlingen av Näringen Daniel Andersson och kommunantikvarie Lena Boox ger senaste nytt från förstudiearbetet. Från Trafikverket medverkar projektledaren för Gävle hamn-spåret Stefan Sunnesjö. Näringslivsstrateg Klara Wirdby modererar mötet.

Välkommen!

Anmäl dig här: Länk till anmälan
Kom ihåg att Microsoft Teams tillåter max 250 deltagare – först till kvarn!
www.gavle.se/naringen

Länk till anmälan

 

Rådgivning från Företagsakuten och Konsument Gästrikland

Vi vill påminna om att Företagsservice fortfarande har utökad kapacitet i form av Företagsakut Gävle. Företagsakuten är ett samarbete mellan Gävle kommun och Nyföretagarcentrum Gästrikland i syfte att hjälpa företag som drabbats av coronakrisen.

Vi erbjuder personlig och kostnadsfri coachning. Bland annat får du experthjälp kring vilka av myndigheternas stödåtgärder som skulle kunna passa just ditt företag.

Vi vill också tipsa om Konsument Gästrikland som erbjuder konsumentvägledning för både privatpersoner och företag, samt rådgivning om ekonomi för privatpersoner.

Läs mer

 

Gävleföretagare träffade riksdagsledamöter

Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor, arrangerade den 28 augusti ett digitalt möte där fem Gävlebaserade företag träffade länets riksdagsledamöter för att berätta om sina utmaningar under den rådande pandemin och huruvida de har kunnat ta del av de olika stödåtgärder som satts in. Det var en stor uppslutning och av länets nio representanter i riksdagen deltog sju.

Bland annat diskuterades möjligheten att skräddarsy stöden mer utifrån företagens personliga förutsättningar. Sänkt arbetsgivaravgift, korttidspermitteringar och hyresreduktionsstödet som getts till hyresvärdar behandlades också och företagen gav konkreta förslag på hur riksdagens ledamöter skulle kunna arbeta för att göra stöden mer ”företagarvänliga” under hösten och i framtiden.

Gävle kommun är glada för en lyckad träff med stort engagemang både från företagare och politiker, och Helene Åkerlind konstaterar följande efter mötet:

– Det var ett väldigt bra samtal. Samtal som gav en bra grund för kommande arbete och beslut. Jag tror också den digitala formen bör användas igen för företagsbesök mellan lokala företag och våra riksdagsledamöter.

 

Företagarna Gävleföreningen träffade kommunledningen angående årets Småföretagsbarometer

Hur går det egentligen för mindre företag i Gävleborgs län? Det var temat på eftermiddagen den 31 augusti då företagarorganisationen Företagarnas lokala avdelning bjöd in Gävle kommuns kommunalråd samt ledande tjänstemän för att diskutera Småföretagsbarometern, en undersökning som Företagarna genomför varje år på företag som har mindre än 49 anställda.

I år baseras undersökningen på data som samlades in i mars och april 2020, en intressant tid då vi precis hade gått in i en vardag med den världsomvälvande coronapandemin. Trots detta märks en tydlig optimism bland Gävleborgs företagare om man jämför med rikssnittet. Bland annat kan nämnas att kurvorna för sysselsättningsutveckling, omsättningsutveckling och lönsamhetsutveckling ser bättre ut för Gävleborg än för riket i stort.

Ett återkommande problem, oberoende pågående pandemi, är den brist på kompetent arbetskraft som hindrar Gävles företag från att växa, vilket diskuterades på mötet. Man betonade vikten av ett mer målinriktat samarbete med Högskolan i Gävle. Trossen lyftes fram som ett gott exempel då man ser ett tydligt behov av att ge ungdomar som snart är på väg ut i arbete en tydligare bild av vad det innebär att vara företagare. Trossen är ett samverkanskoncept mellan Gävle kommun, Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle/Gävleborg och går ut på att en högstadieklass får ett så kallat ”fadderföretag” som de får följa under tre år och således lära sig mer om företagande och näringslivets roll i samhället.

På Företagarnas hemsida kan du läsa mer och fördjupa dig om hur Småföretagsbarometern 2020 ser ut, län för län.

Småföretagsbarometern 2020

 

Nytt från Näringslivsprogrammet

Här kommer tre aktiviteter som har bäring på två av Näringslivsprogrammets sex prioriterade fokusområden under 2020.

 

Utveckla kommunens näringslivsservice

– Företagsservice: 026-17 80 00 (tonval 5)
Vi fortsätter att utveckla vår Företagsservice för enkla och mer komplexa företagsärenden som kräver samordning. Näringslivsenheten har anställt en ny samordnare som fått i uppdrag att utveckla Företagsservice. Ett digitalt näringslivsmöte har också genomförts med fokus på Företagsservice och information från olika verksamheter som ofta är inblandade i företagsfrågor och samordningsärenden.

– Gävle och Företagsklimatet – vad säger företagen och hur kan vi tillsammans förbättra Gävles företagsklimat?
Den 15 september arrangerades en inspirations- och utvecklingsdag för chefer, medarbetare, politiker och representanter för företagarorganisationerna. På länken ”Se film” kan du se ett sammandrag från dagen i fråga.

Se film

Byggklar mark

En ny och omarbetad etableringsprocess har antagits, där man beslutat att Näringslivsenheten ska fungera som ”en väg in” i kommunen vad gäller förfrågningar om etableringar. Därigenom får samtliga nyinkomna etableringsförfrågningar en tydlig processgång och hanteras via en och samma kanal.

 

Sök medel för internationalisering från Robert och Anita Ahlgrens donationsfond

Är du intresserad av att satsa på internationell handel? Missa inte att söka medel från Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond. Fonden finns till för att stödja och uppmuntra företag, organisationer och privatpersoner att växa på nya marknader utanför Sverige.

Ansökan är öppen exklusivt i Gästrikland och Hälsingland och gäller alla typer av branscher. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2020.

Klicka på länken ”Ahlgrens donationsfond” för att läsa mer och ansöka om medel.

Ahlgrens donationsfond

 

Gävleföretagare korad till Årets Unga Företagare i Gävleborg

Näringslivsavdelningen vill passa på att gratulera Gävleföretagaren Lovisa Pettersson från Lovisa of Sweden AB som utsågs till Årets Unga Företagare i Gävleborg av Företagarna den 26 augusti.

Så här löd motiveringen:
En företagare som verkligen lyckats vara helt rätt i tiden. För när kontorsarbetare i när och fjärran allt oftare arbetar på distans eller flyttar ut sitt kontor, så finns lösningen i en himla smart produkt från Gävleborg. Med en skarp designer från Gävle och med produktion i Edsbyn var succén snart ett faktum. Idéerna stannar inte vid The Bug – näst på tur är bland annat Sveriges roligaste lekplats vid Länsmuseet Gävleborg. Årets unga företagare i Gävleborg är en kreativ och inspirerande entreprenör som genom sitt företagande förbättrar vardagen för stora och små.

Läs mer på Företagarnas hemsida