Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Ny konsekvensanalys för näringsliv och nytt från Inköp och Upphandling

Ny konsekvensanalys ska ge ökat fokus på näringslivets perspektiv

Nu inför Gävle kommun en helt ny konsekvensanalys för näringslivet. Analysen ska vara en del av underlagen inför politiska beslut som kan ha påverkan på näringslivet.

I ett första steg ska en näringslivskonsekvensanalys göras inför beslut som handlar om exempelvis strategiskt viktiga detaljplaner, exploateringsprojekt, strategiska program och andra beslut som på något sätt berör näringslivet.

– Det här är ett helt nytt sätt att arbeta systematiskt med näringslivsfrågorna inom Gävle kommun. I ett första steg införs näringslivskonsekvensanalysen som underlag inför beslut i kommunstyrelsen. Om ett år ska vi utvärdera metoden med hjälp av en extern konsult, och därefter är tanken att hela kommunkoncernen ska ta fram näringslivskonsekvensanalyser inför beslut som påverkar näringslivet, säger kommundirektör Göran Arnell.

Näringslivskonsekvensanalyser införs den 26 oktober. Ett av de större projekten som är först ut att analyseras är omvandlingsprojektet för Näringen, där Gävle kommun genom ett avtal med staten ska omvandla det nuvarande industriområdet till en hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder.

– För oss förtroendevalda politiker innebär det nya arbetssättet att vi får ännu bättre underlag av tjänstemännen när vi ska fatta beslut om Gävles framtid. Konsekvensanalysen för vårt näringsliv är viktigt att ta i beaktande. Ibland kommer Gävle kommun behöva fatta beslut trots att det innebär negativa besked för näringslivet, till exempel vid myndighetsutövning, men analysen kommer då hjälpa oss att stärka vår kommunikation och ge möjlighet till stöd till aktuellt företag, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för företagsfrågor.

Näringslivskonsekvensanalys

 

Nytt team gör det lättare för företagare att få hjälp i bygglovsfrågor

Gävle kommuns bygglovsenhet satsar på att underlätta för kommunens företagare genom ett speciellt team som ska ta hand om alla företagsärenden.

Den nöjd kund-index-undersökning som görs visar att företag som är i kontakt med bygglovsenheten på Gävle kommun är överlag väldigt nöjda med kommunens service.

– Men vi vill upp på tårna och bli ännu bättre. Ett bra bemötande och service är grundläggande för att skapa bra relationer mellan tjänstepersoner hos oss och våra företagare. Det vinner alla på. Samtidigt gör lagstiftningen det inte alltid så enkelt för oss. Vi kan inte alltid bevilja de bygglov som söks även om vi verkligen försöker. Det krävs alltid stöd i lagstiftningen, menar Anna Tengqvist, bygglovschef på Livsmiljö Gävle.

Handläggarna i företagsteamet ska ha förståelse för hur det är att driva ett företag och alla har nu genomgått en speciell utbildning med fokus på service för företag.

– I ärenden där det krävs en större samordning arbetar vi tillsammans med kommunens Företagsservice. De är till för att underlätta för företagarna genom att företagaren får träffa alla inblandade instanser inom kommunen på ett möte så att ärendet kan hanteras snabbt och smidigt. Det brukar uppskattas av företagarna, berättar Angelica Weissman, bygglovhandläggare.

Företagsteam på bygglovsenheten

 

Gävles hotellbeläggning bland topp 3 i Sverige i september

Statistik från Benchmark Alliance visar att de stora marknaderna (storstäderna inkl. Arlanda) är de områden som tappat allra mest i beläggningsgrad på hotellbäddar. Under september ligger snittet för hela Sverige på 38,4% vilket är en minskning med 46,3% jämfört med 2019.

I Gävle hade man dock under september en beläggningsgrad på 61,1% vilket är en minskning med endast 4,5% jämfört med 2019. Endast Varberg och Kalmar har högre beläggning. Utöver minskningen i beläggningsgraden pressas landets hotell av en prisnedgång. Jämfört med föregående år gick intäkten per tillgängligt rum (RevPAR) ner med nästan 60% i september för riket som helhet. I Gävle var minskningen endast 13% under samma period.

Augustisiffrorna visar på en andraplats i landet för Gävle där endast Piteå hade högre beläggningsgrad och under juli låg Gävle på en åttonde plats i riket. De förhållandevis positiva siffrorna tros bero på en rad olika faktorer. Ökat ”hemestrande” är en orsak, Gävles storlek och geografiska läge en annan. Ett diversifierat näringsliv bidrar också till den relativt höga beläggningen där Microsofts underleverantörer och Billerud Korsnäs servicestopp kan nämnas.

Maria Tallén, VD på Clarion Hotel Winn, konstaterar att sommaren och början av hösten har gått över förväntan:

– Vi är oerhört glada över att ha ett hotell och en restaurang med hög beläggning. Vi ser en förskjutning där beläggningen ökar på helgerna, vi kämpar dock med ett vikande antal konferensgäster och missuppfattningen om att vi inte får träffas i grupper över 50 personer. Så länge det är ett slutet sällskap och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer så kan vi utan problem erbjuda större konferenser.

Läs mer

 

Sök projektpengar via Leader Nedre Dalälven

Har du en idé som kan gynna landsbygden kring Dalälven?

Leader Nedre Dalälven erbjuder nu möjligheten att söka pengar för att genomföra en delaktivitet inom ett av deras fyra nya paraplyprojekt:

Klimat och miljö

Idrott, hälsa och livskvalitet

Lokal mat

Småortsutveckling 2.0

Stödet kan sökas av förening eller företag, och aktiviteterna ska genomföras i samverkan med andra aktörer och komma många till nytta. Mer information om de olika paraplyprojekten, kontaktpersoner och ansökningsformulär finns på Leaders hemsida. Observera att platsen för aktiviteterna ska vara någonstans inom Leader Nedre Dalälvens område. Välkommen att höra av dig till Leaderkontoret för att bolla idéer!

Läs mer

 

Maria ger senaste nytt från Inköps- och upphandlingsenheten

Hallå där Maria Josliden Karlsson, berätta om Gävle kommuns nya Inköps- och Upphandlingsenhet och din roll.

– Jag är inköpsstrateg på enheten Inköp och Upphandling, som är en del av Näringslivsavdelningen. Vår enhet är relativt ny – då vi den 1 januari 2020 tog över kommunens upphandlingar i egen regi i samband med utträdet ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg.

Ett av uppdragen på enheten har varit att etablera ett nytt upphandlingsråd. Hur fungerar det?
– Syftet med Gävle kommuns nya upphandlingsråd är att främja och vidareutveckla offentlig upphandling och att stärka banden mellan kommunen och näringslivet. Tanken är att bättre affärer ska ge ett bättre företagsklimat. I upphandlingsrådet deltar jag tillsammans med näringslivsdirektör Mattias Durnik, inköps- och upphandlingschef Håkan Bergström samt Emma Björkenstam, byggchef på Gavlefastigheter. Rådet kommer också att ha näringslivsrepresentanter från olika branscher och företag. Dessa nomineras via Företagarna. I rådet behandlas olika strategiska frågor, som till exempel när och hur vi ska ha branschdialoger. Vi träffas tre gånger per år, första mötet äger rum den 23 oktober och vi kommer att uppdatera löpande om hur det går.

Vilka upphandlingar är på gång just nu?
– Intressanta upphandlingar inom det kommande halvåret är till exempel IT-konsulter, tekniska konsulter, logi på lokala hotell, rekryteringstjänster och geografisk informationsplattform. Man kan alltid ta del av aktuella upphandlingsannonser på gavle.se klicka här för en direktlänk.

Ni arbetar också med digitala informationsinsatser, vad innebär det?
– Vi försöker göra det lättare för företag att inkomma med anbud, därför håller vi just nu på med ett instruktionsmaterial som kommer att visa hur du som leverantör kan bli anbudsgivare i kommunens upphandlingar. Vi tar också fram en digital anbudsskola. De digitala informationsinsatserna planeras att vara klara under hösten 2020 och kommer att finnas tillgängliga på gavle.se.

Aktuella upphandlingar

 

Digitalt rapporteringssystem för farligt avfall införs 1 november

Den 1 november 2020 börjar nya regler gälla för hur verksamheter ska rapportera farligt avfall. Rapporteringen kommer ge Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter bättre underlag hur avfallshantering sköts och hur landets verksamheter kan förbättra sin hantering av farligt avfall.

Verksamhetsutövare har tidigare varit skyldiga att föra anteckningar om sin hantering av farligt avfall. Från och med 1 november skärps denna regel då alla uppgifter om hantering av farligt avfall ska rapporteras in digitalt till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverkets hemsida. Rapporteringen ska göras inom två arbetsdagar efter hantering av avfallet, det vill säga då du lämnat det till någon annan genom hämtning eller lämning hos godkänd avfallsanläggning.

gavle.se finns mer information samt länkar till Naturvårdsverket där de nya reglerna beskrivs, hur rapportering går till, frågor och svar samt exempel på vilka verksamheter som berörs.

Rapportering av farligt avfall

 

Enkät från MatVärden om marktillgång och grönsaksproduktion

Går du i tankarna att starta en grönsaksodling eller kan du tänka dig att arrendera ut mark till någon som vill odla? Det är stor efterfrågan på lokalt producerade grönsaker och tillgången är liten i Gävleborg. Genom MatVärdens projekt Tillväxt Grönsaksodling analyseras förutsättningarna för en potentiell tillväxt.

Klicka på länken nedan och svara på två korta frågor. Om ni svarar ja på någon av frågorna kommer vi att ta personlig kontakt med er för vidare diskussioner.

Enkät om grönsaksodling

 

Missa inte höstens digitala näringslivsmöten

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Gävles näringsliv just nu och anmäl dig till höstens digitala näringslivsmöten! Den 21 oktober passar vi på att uppmärksamma och gratulera lokala företagare, bland annat Artan Dhiblawe som utsetts till Årets Pionjär. Den 9 november fortsätter vår seminarieserie om öppna data. Därefter arrangerar vi möten med tema etableringsprocessen (20 november) och kompetensrekrytering (15 december).

Läs mer i evenemangskalendern för företagare på gavle.se.

Digitala näringslivsmöten