Näringslivsavdelningens nyhetsbrev: Rapport från upphandlingsrådet, skridskobana blir verklighet och kommande evenemang

Information från Gävle kommun, Näringslivsavdelningen

Rapport från Gävles nya upphandlingsråd

Gävle kommun har startat ett nytt upphandlingsråd för att utveckla den offentliga upphandlingen och stärka banden mellan kommunen och näringslivet. I upphandlingsrådet deltar representanter från Gävle kommun och kommunala bolag samt representanter från det lokala näringslivet.

Syftet med träffarna är att på strategisk och övergripande nivå föra en dialog med det lokala näringslivet när det gäller frågor om inköp- och upphandling.

Se videoreportage från det första mötet

 

Information till samhällsviktiga och elberoende företag

Samhället är beroende av en fungerande elförsörjning. Elförsörjningen kan exempelvis störas i samband med orkaner, handhavandefel eller sabotage. Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat Styrel som en planeringsmetod så att samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras.

Syftet är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om manuell förbrukningsfrånkoppling behöver användas vid eleffektbrist.

Det är landets kommuner som är huvudansvariga för planeringsprocessen inom sitt geografiska område. Gävle kommun har arbetat med att kartlägga vilka samhällsviktiga verksamheter som finns inom kommunens gränser. Därför kommer Gävle kommun under vintern skicka ut brev till en del företag med önskan att ta del av information om företaget.

Vid frågor kontakta Gävle kommuns beredskapssamordnare via +4626–178000.

Läs mer om Styrel hos Energimyndigheten

 

Inspiration, omställning och innovationsstöd på Next Day 2020

Varmt välkommen till årets Next Day – den digitala upplagan 4 december 2020.

En möjlighet för dig som vill ta del av nytänkande med fokus på omställning. Passa på att bli inspirerad av regionens innovatörer med nya initiativ och idéer.

Vad är hållbar omställning och hur kan det se ut?
Region Gävleborg berättar om sitt samarbete med UUA (Universellt utformade arbetsplatser) och hur det hänger ihop med omställning.

Flera inspirerande företag som har jobbat framgångsrikt med omställning kommer att delta under dagen. Anmäl dig för att få idéer av andras innovativa lösningar, eller för att få reda på hur du kan förverkliga din idé genom det innovationsstöd som finns inom regionen.

Next day – läs mer och anmäl dig

 

Gävle kommun efterlyser riskfyllda takkonstruktioner

Känner du till någon byggnad med underspända limträtakstolar? Konstruktionen innebär en säkerhetsrisk och därför söker bygglovsenheten vid Livsmiljö Gävle tips på byggnader där denna typ av takkonstruktion finns.

Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna i mars i år har man konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Lyckligtvis var det ingen som skadades när idrottshallen i Kiruna kollapsade. Det är Statens haverikommission, SHK, som har skickat ut en uppmaning till landets alla byggnadsnämnder att kontrollera byggnader med underspända limträtakstolar. Lågt sluttande tak som bärs av underspända limträbalkar kan vara extra känsliga vid högt snötryck.

– Underspända tak är vanligast där man behöver stora fria ytor utan stödjande pelare, förklarar Anna Tengqvist som är bygglovschef på Livsmiljö Gävle, Gävle kommun. Det är oftast idrottshallar, simhallar, ridhus, mässhallar, köpcentrum, industrilokaler, större lagerlokaler eller liknande där denna typ av konstruktion finns. Är taket dessutom låglutande så kan man få ett otroligt snötryck under en snörik vinter som leder till att taket ger vika.

Fastighetsägare som vet att man har en byggnad med denna typ av takkonstruktion uppmanas därför att kontrollera byggnadens bärförmåga och kontakta bygglovsenheten på Livsmiljö Gävle.

– Är man osäker på vilken typ av takkonstruktion man har i sin byggnad så får man gärna kontakta oss, hälsar Anna Tengqvist.

Läs mer

 

Skridskobana på Rådhustorget blir verklighet

För att stötta näringslivet i centrala Gävle under vintermånaderna och skapa en mötesplats för Gävleborna vill Gävle Citysamverkan och Gävle kommun bygga en skridskobana med konstfrusen is mitt på Rådhustorget. Gävle kommun går in med 250 000 kronor i år för att göra verklighet av denna idé som länge funnits hos många.

Läs mer om satsningen

 

KALENDARIUM: Digitala näringslivsmöten

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Gävles näringsliv just nu – delta på våra digitala näringslivsmöten! Nedan står datum för möten som genomförs under hösten och vintern. Spara datumen så återkommer vi med mer information så småningom!

 

9 November: Öppna data i samhällsplanering

I det andra mötet i vår seminarieserie om öppna data får vi hjälp att reflektera kring hur öppna data kan vara till nytta i samhällsbyggandet. Vi gästas bland annat av Kristofer Sjöholm från Sweco.

9 november – läs mer

 

20 november: Etableringsprocessen

Den 20 november får vi lära oss mer om hur det går till när ett företag vill etablera sig i Gävle och behöver nya lokaler eller ny verksamhetsmark. Vi pratar om både nya företag som vill flytta hit och befintliga företag som behöver flytta eller kanske vill utöka sin verksamhet i Gävle.

20 november – läs mer

 

2 december: Besöksnäring

Den 2 december träffar vi aktörer inom turism- och besöksnäringen och pratar om hur vi kan arbeta tillsammans lokalt och hitta möjligheter framåt under rådande omständigheter. Deltar på mötet gör också Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

 

15 december: Kompetensförsörjning

Många företag upplever idag svårigheter i att hitta kompetent arbetskraft. Den 15 december diskuterar vi utmaningar, möjligheter och potentiella lösningar inom kompetensförsörjningen. Vi presenterar även vår nya medarbetare på Näringslivsenheten, Eva von Schéele Frid, som har till uppdrag att arbeta med den här frågan framöver. Vi återkommer med mer information samt anmälningslänk.