Nu är det möjligt att använda food trucks i Gävles torghandel

De torghandlare som hyr en fast torgplats kan nu söka tillstånd om de vill stå med food trucks på torget. ”Vi ska värna om torghandeln”, säger Anders Ekman (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Gävle kommun har sett över ordningsföreskrifterna för torghandel och har hittat en lösning som möjliggör fordon med motor i torghandeln.

Torghandlarnas förfrågan kommer skyndsamt ses över och godkänns av samhällsbyggnadsnämnden, om relevanta aspekter uppfylls. Det handlar exempelvis om att fordonet ska få plats på den hyrda platsen.

– Torghandeln är jätteviktig för att skapa ett levande centrum med rörelse och liv. Därför ska vi agera möjliggörande och tillåtande. Istället för en vagn eller ett stånd ska man lika gärna kunna ha en food truck, säger Anders Ekman.

Det finns ett behov av att göra en större översyn av föreskrifterna gällande torghandel. Nästa steg kommer att vara en dialog mellan kommun och näringsliv. Här kommer man att diskutera möjligheterna att ha en testperiod för food trucks på torgets tillfälliga hyrplatser också. Tillstånden skulle då gälla per hyrt dygn.

Gävle kommun vill dra lärdomar av den nya hanteringen och eventuell testperiod, för att hitta ett långsiktigt hållbart arbetssätt och riktlinjer för torghandeln som gynnar näringslivet.