Om de nya begränsningarna för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Med stöd av den nya covid-19-lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning som kallas begränsningsförordningen. Förordningen innebär att rättsligt bindande regler har införts för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för den tillfälliga covid-19-lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats hittar du information om vad den tillfälliga covid-19-lagen kan innebära för verksamhetsutövare inom:

  • Gym, sportanläggningar och badhus
  • Handel
  • Platser för privata sammankomster
  • Allmänna sammankomster

Läs mer på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats 

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om den nya förordningen på regeringen.se