”Företagsservice är bra för att komma till rätt personer och komma igång.”

Patrik Grelsson på plats där det planeras byggas.
När Patrik och hans kollega Tony köpte industritomten i Björke visste de att de hade en lång process framför sig innan de skulle nå sitt mål med tio villatomter på platsen.

Vi har aldrig tidigare gjort en planändring, det var helt nytt för oss. Så vi bestämde oss för att ta hjälp från kommunen där Företagsservice hjälpte oss att komma i kontakt med rätt personer och starta projektet, säger Patrik Grelsson.

Att ändra en industritomt till att bli ett bostadsområde kräver mer än att riva industrilokalerna och bygga bostäder. Det ska bland annat till en ändring i detaljplanen och det krävs utredningar och analyser.

När Patrik och hans kollega köpte en industritomt vid en äng i Björke var målet att det skulle bli ett bostadsområde med villatomter och förhoppningsvis även några lägenheter. För att se hur förutsättningarna såg ut, om det alls var möjligt, och för att få stöd på vägen kontaktade de Företagsservice.

Det är ett nytt spännande område för oss men som entreprenör är man van att prova nytt. I det stora hela visste vi vad vi skulle behöva göra, men vi kunde inget om till exempel landskapsanalys eller dagvattenutredningar. Genom Företagsservice har vi kommit till rätt personer och fått till möten med bred uppslutning. Det har absolut varit väldigt bra, säger Patrik.

Förutom Gävle kommuns handläggare har Gästrike vatten och Gävle Energi varit med i processen och en samordnare på Företagsservice har ordnat samordningsmöten för att göra processen smidigare.

Vi märker att det blir bra framdrift i projektet när en samordnare involverar rätt personer och koordinerar ärendet. Det är också viktigt att man har en öppen och transparant dialog med alla inblandade. Då blir det lättare för de som jobbar att sätta sig in i ärendet och hitta en lösning som tar oss framåt, säger Patrik.

Det är just hjälpen att få kontakt med rätt personer för olika delar i processen som Patrik uppskattat. Han har själv drivit företag i snart 30 år och har haft kontakt med kommunen tidigare i olika frågor. Eftersom Företagsservice är en kontaktväg som han tror många företag skulle ha nytta av tycker han att de måste synas mer, för att fler ska veta om och kunna ta del av deras hjälp.

Företagsservice är en bra ingång att använda, framförallt för de som är nya företagare eller som flyttar sitt företag hit. Man får kontakter och information om hur man tar sig framåt, säger han.

Gävle kommuns Företagsservice – det här kan du få hjälp med

Företagsservice är en lotsfunktion som hjälper företagare att på ett enkelt sätt hitta rätt kontaktväg till den information de behöver från kommunen. Hit kan företagare vända sig för att få svar på en enkel fråga eller för att få ett samordnande stöd under en längre tid.

Vi hjälper dig som är företagare med både stora och små frågor. Vid mer komplexa ärenden kan vi hjälpa till med samordningsmöten och finnas med under en längre tid. Vi utgår helt enkelt från dina behov och hjälper dig så länge du behöver, säger Therese Sandberg, näringslivsutvecklare och samordnare för Företagsservice.

All rådgivning är kostnadsfri och under sekretess.

Vad kan vi hjälpa dig med?
www.gavle.se/foretagsservice eller 026-17 80 00 (tonval 5)