Det här är Gävle kommunarkiv

Gävle kommunarkiv förvarar arkiv från Gävle stad och de tidigare kommunerna Valbo, Hille, Hedesunda, och Hamrånge, som sedan 1971 ingår i Gävle kommun. Handlingarna sträcker sig från 1863 och framåt.

Utforska det gemensamma kulturarvet

Vissa handlingar kan vara äldre än så, till exempel husritningar och fattigvårdshandlingar. Arkiven är värdefulla källor till historisk och samtida forskning och är en del av vårt gemensamma kulturarv.

Här förvaras även vissa förenings-, företags-, och personarkiv. Flera av dessa har haft nära anknytning till kommunens verksamheter. Det finns också ett stort och innehållsrikt bildarkiv med såväl porträttbilder som stads-, och landskapsbilder

 • Barnavård: placeringar i barnhem och fosterhem
 • Bebyggelse: detaljplaner, stadsplaner, kartor
 • Bibliotek
 • Brandskydd
 • Fastigheter. bygglov, rivningslov, ritningar
 • Fattigvård, socialtjänst
 • Hamn och sjöfart
 • Kommunikationer: lokaltrafik
 • Miljö- och hälsoskyddsarbete
 • Nykterhetsvård
 • Omsorg om äldre
 • Renhållning
 • Skolor: betyg, skolhälsovård

I kommunarkivets Arkivsök kan du söka efter handlingar på egen hand.

Kontakt och öppettider

För att underlätta ditt besök hos oss, boka gärna tid i förväg via e-post kommunarkivet@gavle.se eller genom att kontakta kommunens kundtjänst. Kommer du obokad under våra öppettider, anmäler du dig i receptionen i Stadshuset, så kontaktar de oss.