Gävle kommunarkivs Arkivsök

Här kan du söka i vårt arkiv för att se vilka handlingar som förvaras i kommunarkivet. Det kan vara arkivhandlingar, bilder, tidningsartiklar och referenslitteratur.

Information kring användande av bilder

I Arkivsök finns över 20 000 skannade foton. Om du vill använda ett foto för publicering är det viktigt att du anger fotografens namn. Ange ”Fotograf okänd” om det inte framgår vem som har tagit bilden. Ange också ”Gävle kommunarkiv” som bildkälla. Om du behöver få bilden i högre upplösning går det att beställa direkt från oss, i vissa fall mot en mindre kostnad. Läs mer om att beställa bilder och kopior från oss.

Gävle kommunarkivs interaktiva forskningskarta

Genom Gävle kommunarkivs interaktiva forskningskarta kan du se och jämföra historiska kartor med varandra eller mot dagens Gävle kommunkarta. I kartorna kan du se olika utvalda objekt som till exempel fotografier eller ritningar genom historien. Du kan också jämföra kartorna med varandra för att se hur Gävle kommun förändrats.

Objekten som lagts ut är ett urval av Gävle kommunarkivs handlingar. Placeringen av objekten utgår från samtida kartor för att ge en så rätt placering som möjligt.

Har du synpunkter eller önskemål kan du kontakta oss på: kommunarkivet@gavle.se