Ny e-tjänst gör det lättare för företag

Furuviksbrygga
Gävle kommun lanserar en ny nationell e-tjänst som gör det lättare för restaurangägare att söka serveringstillstånd för alkohol.

Tjänsten är en del av ett program som genom digitala lösningar kommer att göra det enklare att starta och driva företag, samtidigt som kommunernas arbete effektiviseras.

– Det ska vara lätt att starta och sköta ett företag och det här är en del som absolut kommer att göra det smidigare, säger Göran Herdin, chef för Tillståndsenheten hos socialtjänst Gävle.

Gävle är en av pilotkommunerna i landet som nu presenterar den nya tjänsten, som kommer att följas av flera andra. Tjänsten finns i första hand på gavle.se men kommer sedan också att finnas på den nationella portalen verksamt.se. Där kommer man bland annat att kunna skapa en checklista över vad någon som ska starta ett företag behöver göra och länkas vidare till de e-tjänster som finns.

– I och med att restaurangens uppgifter hämtas från bolagsverket när man ansöker slipper restaurangägaren själv ange dessa, det kommer också att kvalitetssäkra de uppgifter som kommer in och effektivisera handläggningen av ärendet. Det positiva med nationella initiativ är att företagare möter samma frågor och får samma service oavsett vilken kommun som handlägger ditt ärende, säger Nicklas Silverlo, projektledare.

Projektet drivs av SKL tillsammans med kommuner, Tillväxtverket och Bolagsverket.

Du hittar e-tjänsten nedan.

  Vad tycker du?
  • Arg (2)
  • Gilla (1)
  • Älska (1)
  • Haha (1)
  • Wow (1)
  • Ledsen (1)