Trossen – För framtidens kompetensförsörjning

Högstadieklasser träffar regelbundet arbetsplatser genom alla tre läsåren. Det är det som är Trossen, ett långsiktigt koncept i Gävle kommun där skola och näringsliv jobbar ihop för att möta framtidens behov av arbetskraft i olika branscher.

– Det är ett bra sätt att få in ungdomar i tankar kring olika yrken, säger Birgit Elonen från fadderföretaget Murtek AB.

Vi träffar Birgit Elonen när hon är på besök hos klass 7d på Vallbacksskolan i Gävle. Hon visar ett bildspel och berättar om vad Murtek gör och vilka yrken det finns inom byggbranschen.

– Jag tror att Trossen kan hjälpa eleverna att upptäcka yrken som kanske inte finns i deras egen närhet, säger Birgit.

Samverkan för framtiden

Trossen är ett samverkanskoncept mellan Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren, Företagarna Gävle och Gävle kommun. De arbetsplatser som deltar i Trossen matchas med en skolklass redan när eleverna går i årskurs sju. Under en treårsperiod, fram till och med årskurs nio, bygger man tillsammans upp kontakten och lär känna varandra genom studiebesök och projektarbeten.

Karriärval

Tankar och idéer kring framtidens yrkesval finns i klass 7d. Några av eleverna som suttit och lyssnat på Birgit Elonens introduktion till byggbranschen är Mathilda, Rasmus och Stina. De har lite olika drömmar och önskningar kring sina karriärer.

– Det har alltid varit kul att snickra, jag har varit med och snickrat älgpass med min pappa. Så snickare måste det bli, säger Mathilda.

– Drömmen är ju att bli hockeyproffs och att komma in på ett hockeygymnasium. Men om det inte går så kan jag tänka mig att bli snickare, säger även Rasmus.

– Jag har inte så många planer just nu, men jag vill ha ett jobb där man får röra sig och inte sitta still så mycket, säger Stina.

Tillväxtfrämjande syften

Trossenkonceptet har flera syften. Det ska bidra till arbetsplatsernas framtida behov av kompetensförsörjning och öka skolelevernas förståelse för företagens betydelse i samhället. Förhoppningen är också att öka elevernas motivation till bättre studieresultat för att höja utbildningsnivån i kommunen, för en ökad tillväxt och utveckling.

– Ju tidigare man kommer i kontakt med olika yrkestyper och får träffa företagare så tror jag att man kan så någonting som bär frukt senare, avslutar Birgit Elonen.

Vad tycker du?
  • Gilla (3)
  • Ledsen (2)
  • Älska (1)
  • Haha (1)
  • Arg (1)
  • Wow (0)