Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun träder i kraft inför läsåret 2020/2021

Om ditt barn går på tilldelad kommunal skola kan barnet ha rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan en plats i anslutning till hemmet och skolan. Skolskjuts gäller inte resor till eller från fritidsverksamhet.

Ansökan för alla

De nya riktlinjerna i Gävle kommun innebär att samtliga elever som är i behov av skolskjuts och elevresa måste lämna in ansökan. Det innebär att tidigare riktlinjer där du inte behövde söka om du uppfyllde distanskravet inte längre gäller.

Hur ansöker du?

Du kan ansöka om skolskjuts och elevresa på flera sätt. På kommunens hemsida www.gavle.se/skolskjuts hittar du information kring regler för skolskjuts och elevresor. På hemsidan hittar du också e-tjänst och blanketter för ansökan. Observera att du för att använda vår e-tjänst behöver ha ett giltigt bank-ID.

Skolskjuts från fritidshem

Grundsärskoleelever och gymnasiesärskoleelever samt elever i autismspektrumgrupperna (anvisade av Utbildning Gävle) har rätt till kostnadsfri samordnad hemresa vid fasta tider från verksamheten till hemmet, efter en individuell bedömning.

Observera att elever med stadigvarande funktionsnedsättning inte behöver inkomma med nytt läkarintyg efter första ansökan, om inte skolskjutshandläggare anser det nödvändigt i handläggningen.

Har du frågor kring riktlinjer för skolskjuts och elevresor kontakta Gävle kommuns kundtjänst på 026 17 80 00.