Information till vårdnadshavare angående mobilfri skola

I samband med att Vallbacksskolan inför mobilfri skola vill vi informera att det finns alternativ till att komma i kontakt med eleverna under skoldagen för er vårdnadshavare.

E-post till eleven/ert barn

Teamschatten

Receptionen: Anitha 070-0840652

Skoladministrationen: Anki 026-179947

Ringa eller skicka sms till aktuell mentor/elevcoach