PRAO åk 8

Prao för åk8 ställs av flera anledningar om under VT21.

Istället för att praktisera på en arbetsplats kommer eleverna att få arbeta med arbetslivsorientering på skolan.

De dagarna kommer att fördelas under resten av terminen.