46 organisationer tar på sig ledartröjan i Gävle klimatavtal

Gruppbild av deltagare i Gävle klimatavtal
De 46 organisationer som har undertecknat Gävle klimatavtal tar ansvar för att aktivt ta ledarskap för ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävle tillsammans med andra lokala aktörer.

Ju fler vi är, desto starkare blir vi! Därför är det fantastiskt att klimatavtalet har väckt ett så stort intresse hos våra företag. Tillsammans kan vi klara klimatomställningen på ett sätt som både gynnar vårt klimat och stärker våra verksamheter, privata som offentliga, säger Julia Cederstrand (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

Gävle klimatavtal är en kraftsamling där lokala företag, föreningar, högskola och offentliga verksamheter samlas i en omställningsarena för konkret samverkan inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Bland de företag som var först att skriva under Gävle klimatavtal fanns lokala företag i olika storlekar och från olika branscher, så som fastighet och bygg, tillverkande industri, kommunala bolag och konsultbolag.

Att så många företag redan de här första veckorna hakar på Gävle klimatavtal är både hoppfullt och inspirerande. Jag är egentligen inte överraskad – Gävles näringsliv har många gånger visat på mod till den omställning vi behöver göra och nu med beslutet på COP28 att fasa ut de fossila bränslena ska vi tillsammans accelerera det här arbetet än mer. Gävle ska vara ett föredöme, det tjänar vi alla på! säger Therese Metz (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Så här säger representanter från tre organisationer som skrivit under Gävle klimatavtal:

Malin Hermansson, chef kommunikation och hållbarhet på Enerco Group AB:

Vi signar på Gävle klimatavtal med ett skarpt åtagande och med löfte om att vara med och bidra till en förändring av ett slag som vi inte tidigare sett eller gjort. Jag hoppas det här blir en dag som går till historien. Dagen då vi gick samman i det privata näringslivet, det offentliga och civilsamhället, för att göra skillnad.

Samverkan är den klart viktigaste faktorn framåt. Dels kan ingen av oss på egen hand lösa en utmaning av det här slaget. Vi måste visa varandra möjliga vägar, dela lösningar och skapa gemensam kunskap. Dels behöver vi trycket i ryggen av de samlade krafterna. Både som stöd när det går tungt – för detta är ingen lätt resa – och i delad glädje när det går bra och vi tar raska steg åt rätt håll.

Daniel Kraft, klubbchef, Gefle IF Fotboll:

Gefle IF känner det som självklart att vara med och jobba med klimatfrågan då det ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete Ett bättre Gävle. Vi i föreningslivet engagerar väldigt många barn och ungdomar och vi behöver ta vårt ansvar för att vår planet och stad ska ha ett hållbart klimat i framtiden för dem att bo, leva och verka i.

I arbetet framåt med Gävle klimatavtal så blir det naturligtvis viktigt att många engagerar sig, skriver på och börjar arbeta med frågan för att nå effekt. Därför uppmanar vi alla föreningar att haka på i arbetet. Vi är övertygade om att alla kan vara med och göra skillnad, stor som liten.

Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid LF Gävleborg:

För oss på Länsförsäkringar Gävleborg är det lika självklart som viktigt att skriva på och vara med i det här samarbetet. Vi är ett kundägt bolag som sätter våra kunder främst, i allt vi gör. Exempelvis arbetar vi aktivt för att Gävleborg ska vara en trygg och attraktiv plats där alla kan leva gott och trivas, nu och i framtiden.

Samverkan är otroligt viktigt om vi ska lyckas nå klimatmålen. När vi nu tar steget in i Gävle klimatavtal så ser vi fram emot att samarbeta, utbyta erfarenheter och kunskap, hitta innovativa lösningar och affärsmöjligheter som skapar förutsättningar för att vi och kommande generationer ska kunna leva vidare i en framtid där vi tar ansvar för klimat, miljö och social hållbarhet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

 

Läs mer och se vilka som undertecknat Gävle klimatavtal på www.gavle.se/klimatavtal