Beställ detaljmätning

Här hittar du information om detaljmätning och hur du beställer ett geodetiskt detaljmätningsuppdrag (inmätning).

Beställ detaljmätning via e-tjänst

Via e-tjänsten nedan kan du beställa ett geodetiskt detaljmätningsuppdrag (inmätning).

Inmätning

Inmätning innebär att läget för befintliga detaljer på marken bestäms i både plan och höjd. Inmätta detaljer kan sedan bland annat användas som projekteringsunderlag. Leverans av projekteringsunderlag kan ske i de flesta förekommande format.

Kostnad

Kostnad för detaljmätning baseras på nedlagd tid för utfört arbete och för närvarande ligger timkostnaden på 1 300 kronor per timme eller 1 625 kronor per timme inklusive moms.

Utsättning och lägeskontroll

Utsättning och lägeskontroll beställer du genom att beställa husutsättning.