Guide för tillbyggnad

En guide för dig som planerar att bygga en tillbyggnad. En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.