Trädgårdsavfall

Här hittar du information om hur du ska hantera ditt trädgårdsavfall.

Så hanterar du ditt avfall

Du kan välja bland flera sätt att hantera ditt trädgårdsavfall. Läs om varje alternativ här nedanför.

En fungerande kompostering på egen fastighet kan ge dig fin och näringsrik jord att återanvända. För kompostering hemma behövs inga särskilda tillstånd.

Du kan teckna avtal med Gästrike återvinnare för särskilda kärl (tunnor) att slänga ditt trädgårdsavfall i.

Läs mer om komposteringskärl och vad det kostar på Gästrike återvinnares webbplats

Hos Gästrike Återvinnare finns möjlighet att hyra en container för att samla ditt eller din förenings trädgårdsavfall.

Kontakta Gästrike återvinnare för mer information om att hyra container

Trädgårdsavfall kan också lämnas på närmaste återvinningscentral. Här siktas jord, grus och andra små delar bort innan materialet flisas ner och används i produktionen av biogas.

Hitta din närmaste återvinningscentral på Gästrike återvinnares webbplats

Så kallade invasiva växter räknas inte som trädgårdsavfall. Hit räknas bland annat

  • jätteloka
  • blomsterlupin (Lupinus polyphyllus)
  • jättebalsamin
  • parkslide (Reynoutria japonica).

Invasiva växtarter ska läggas i förslutna påsar och endast slängas på återvinningscentralen i container för saker som inte ska återvinnas (brännbart). Rester av invasiva arter får ej läggas i trädgårdsavfall.

Hitta din närmaste återvinningscentral på Gästrike återvinnares webbplats

Läs mer om hantering av invasiva arter på Gästrike återvinnares webbplats

Läs mer om invasiva arter och andra hot mot vår natur

Förbud att slänga trädgårdsavfall i naturen

Att slänga trädgårdsavfall i naturen är ett brott enligt miljöbalken. Risken finns att svampsjukdomar, skadedjur och rotogräs sprids samt att näringen från avfallshögarna kan läcka ut i vattendragen vilket påverkar den naturliga floran negativt.