Vilda djur och skyddsjakt

Vilda djur av olika slag letar sig in till bostadsområden där de hittar mat och bygger bon. Ibland skadas de eller orsakar problem för boende. Här kan du läsa hur kommunens viltvårdare arbetar med viltvård.

Så arbetar vi med viltvård

Vi bedriver viltvård inom detaljplanelagt område där vilda djur orsakar problem. Vi prioriterar situationer där djuren uppträder aggressivt, är skadade eller är döda. I övriga situationer, till exempel vid skadegörelse bedriver vi viltvård i en stadsdel eller område i taget, där behovet är som störst.

Uppdrag inom detaljplanerade områden bedrivs ofta under kväll, natt och tidig morgon för att orsaka så lite uppmärksamhet som möjligt. Innan jakttillfället så rapporterar alltid jaktledaren till polisen. Alla viltvårdare är utbildade och har jakttillstånd att med gevär med ljuddämpare avlossa skott inom detaljplanelagt område.

Viltvårdare har ingen möjlighet att informera närboende innan, under eller efter jakttillfället.

Hantering av olika djur

Vildkaniner är ett vanligt förekommande problem under sommarhalvåret då de hittar mycket av sin mat i anslutning till bostäder där många odlar grönsaker och frukt. Våra viltvårdare arbetar aktivt med att försöka hålla stammen nere under hela året. Om kaniner orsakar problem på din fastighet kan du kontakta oss. Vid kontakt, försök ange kaninernas boplats om det går. Är du fastighetsägare behöver du lämna godkännande att viltvårdare får beträda er fastighet. Som fastighetsägare får du själv försöka förhindra att kaniner inte kan bosätta sig tex under altaner eller andra utrymmen på din fastighet.

Måsar

Måsungar och deras föräldrar kan utgöra problem för boende och restaurangverksamhet i stadsmiljö under maj-juni då ägg kläcks, ungarna lämnat boet och beskyddas av föräldrar. När ungarna är flygfärdiga några veckor senare brukar problemen försvinna.

Problem med måsar på privat fastighet är fastighetsägarens ansvar. Håll koll på ditt tak under våren och stör fåglarna med ljud eller fågelskrämmor för att förhindra att bon byggs. Fåglar är fredade mellan 1 april – 31 juli.

Skadade fåglar

Om en fågel exempelvis mås, and, duva eller vanlig småfågel är tydligt skadad och inte reagerar vid närhet eller kontakt kan viltvårdare hjälpa till att bedöma situationen. Kontakta vår kundtjänst.

Gävle kommun bekostar inte vård av fåglar.

Sanitära problem

Måsar, duvor och småfåglar kan orsaka sanitära problem, ofta i stadsmiljö där de letar mat. Försök att störa eller skräm fåglarna, se till att ha städat, ha inte överfulla sopkorgar och lämna inga matrester på marken eller på serveringsytor.

Rådjur orsakar ofta problem i trädgårdar där de söker mat. Försök i första hand att skrämma bort djuret eller förhindra att mat finns lättillgänglig om det går.

Skadade rådjur i trafiken ska rapporteras till Polisen, även vid lindriga skador. Platsen ska även markeras. Läs mer om hur du ska agera vid en viltolycka på Nationella viltolycksrådets webbplats

Grävlingar kan utgöra problem om de skapar en boplats i närheten av din bostad. Ofta söker de sig till stängda ytor utan insyn, till exempel under altaner eller husets grund. Om det går, försök öppna upp från sidorna och stör djuret. Kontakta oss om problemet kvarstår.

Bävrar har sina boplatser i vattendrag, ibland i närheten av bostadsområden. De kan orsaka skador på träd när de antingen fäller eller skadar träd så de riskerar att falla. Kontakta oss om du ser tydliga spår av bäver i stadsmiljö.

Husdjurets ägare ansvarar för sitt djur. Rapportera skadade eller döda husdjur till djurets ägare. Om ägaren är okänd ska du istället rapportera till polisen.

Vid misstanke att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen. Läs mer om att anmäla bristande djurhållning på Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen ansvarar för stora rovdjur, till exempel björn, järv, kungsörn, lodjur och varg.

Läs mer om stora rovdjur på Länsstyrelsens webbplats

Vid problem med skadedjur, till exempel råttor, möss, vägglöss, kackerlackor med mera, försök lokalisera problemet och kontakta skadedjursbekämpare.

Skadedjur är fastighetsägaren ansvar.

Så känner du igen en kommunal viltvårdare

Våra viltvårdare har alltid synliga reflexvästar och magnetskyltar på fordon där det framgår att de är ute på uppdrag av Gävle kommun. De har även Id-handling som kan uppvisas på begäran.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss om du stöter på aggressiva, sjuka och skadade eller döda djur, eller om djur orsakar skada på din egendom. Vid kontakt, ange

  • typ av djur
  • antal djur
  • om djuret är skadat, dött eller vilket typ av problem som djuret orsakar
  • när du senast såg djuret
  • var du såg djuret
  • om det gäller allmän eller privat mark.

Gäller problemet på din fastighet behöver vi ha ett godkännande att viltvårdare får beträda fastigheten.