Naturvård

Gävle kommuns naturvårdsarbete består bland annat av att vårda kommunens träd och vegetation, naturreservatsbildning och skötsel av befintliga naturreservat kring tätorten.