Så inspekterar vi enskilda avlopp

Här kan du läsa om hur, var och när vi inspekterar enskilda avlopp, samt hur du som fastighetsägare kan förbereda dig.

Varje år gör vi inventeringar i olika områden för att upptäcka avlopp med negativ påverkan på miljön, dricksvattentäkter och vattendrag. Vid inventeringen inspekterar vi fastigheter som inte har tillstånd för avloppsanläggning eller har tillstånd som är äldre än tio år. Om du har en avloppsanläggning som inte har tillstånd eller som har brister kommer kommunen att ställa krav på att du ska åtgärda den.

Så kan du som fastighetsägare förbereda dig

Du som fastighetsägare kan förbereda dig inför en inspektion genom att undersöka om din avloppsanläggning har tillstånd eller inte. Du kan också undersöka hur bra din avloppsanläggning är med checklistan på avloppsguiden.se. Om din avloppsanläggning saknar tillstånd eller behöver åtgärdas, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Här inventerar vi enskilda avlopp 2021–2026

De kommande åren kommer vi att inventera avloppsanläggningar i dessa områden:

2021 – Iggön/Säljemar
2023 – Gåsholma
2024 – Hillesjön
2025 – Hillevik
2026 – Kågbo