Översiktsplanering

Om översiktsplaner, hur du påverkar och översiktsplaner som är aktuella just nu.