Ombyggnation av Vasaskolan

Information om nybyggnationen på Vasaskolans gård och ombyggnationen av huvudbyggnaden.

Om ombyggnationen

Vasaskolan renoveras och byggs ut med ett naturvetarhus och en skolrestaurang. Renoveringen och nybyggnationen kommer att ge eleverna en bättre skolmiljö och skolpersonal en bättre arbetsmiljö.

Naturvetarhus

Skolan byggs ut med ett naturvetarhus. Det nya naturvetarhuset kommer vara topputrustat för kemi, fysik och biologi.

Det nya moderna naturvetarhuset kommer att stå färdigt hösten 2023.

Skolrestaurang

Skolan byggs ut med en skolrestaurang. I dagsläget korsar elever Esplanaden för lunch. Den nya skolrestaurangen byggs nu på nuvarande skolgård, mot Staketgatan, vilket innebär att eleverna inte behöver korsa Esplanaden för lunch.

Den nya skolrestaurangen kommer att öppnas i januari 2024.

Ombyggnation av den befintliga skolbyggnaden

Efter att naturvetarhuset och skolrestaurangen står klara påbörjas arbetet med att renovera och bygga om den befintliga skolbyggnaden.

Arbetet med skolbyggnaden beräknas vara klart 2025.

Illustrationsbilder av nybyggnaderna

Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad Illustration av Vasaskolans nybyggnad