Planmyrstigen

Det nya bostadsområdet Planmyrstigen på Norrlandet kommer att byggas med en naturanpassad profil, nära skog och hav. Området får en blandad bebyggelse av villor, radhus och flerbostadshus.

Ett naturanpassat bostadsområde

Områdeskarta Planmyrstigen

Gävle kommun påbörjar byggnationen av det nya bostadsområdet Planmyrstigen måndag 26 september 2022. Den nya detaljplanen för området vann laga kraft den 31 mars 2022. I området kommer det att uppföras en blandad bebyggelse av villor, flerbostadshus och radhus. Stora delar naturmark kommer att bevaras då det nya området ska ha en naturanpassad profil.

Aktuellt

Här kan du läsa om vad som händer i projektet just nu.

Tidplan

Beräknad byggstart: 26 september 2022.

Beräknas vara klart: Vi beräknar att arbetet med att bygga gator, gång- och cykelvägar, nya busshållplatser, vatten, avlopp och el kommer att vara färdigställt i slutet av 2024. Därefter fortsätter de fyra byggherrarna med bostadsbebyggelsen.

Planmyrstigen utbyggnad

Gävle kommun har upphandlat en entreprenör, BJ Markbyggnads AB, för att bygga ut all infrastruktur på området, inklusive vägar, vatten, avlopp och el. När all infrastruktur är utbyggd kommer fyra byggherrar att tillträda respektive område för att påbörja sina bostadsexploateringar.

Kontakt inför bostadsförsäljning

Kontakta byggherrarna för mer information om de bostäder som byggs i området och framtida försäljning. Du hittar kontaktuppgifter till de byggherrar som är aktiva i området nedan.


Henrik Hillman
E-post: henrik@tsfast.se

Markus Hellberg
Telefonnummer: +46 706 01 29 37
E-post: markus.hellberg@obos.se

Jonathan Klintdahl
E-post: jonathan.klintdahl@boklok.se

Robert Kleis
E-post: rober.kleis@nordr.com

Kontakta oss