Följ utvecklingen av Tolvforsskogen
- Ett nytt logistik- och verksamhetsområde.

Tolvforsskogen

Tolvforsskogen ska bli en ny nod för gods på väg, järnväg och sjöfart. Följ utvecklingen här.

Nu kan du tycka till

Under perioden 3–28 juni är de första två detaljplanerna för Tolvforsskogen ute på samråd, vilket innebär att du kan tycka till om dem.

Du hittar en kortversion av förslagen, samt detaljplanerna och den e-tjänst som du kan använda för att tycka till om planerna, via länkarna nedan.

Träffa oss

Ta chansen att höra om planerna, och ställ dina frågor. Tjänstemän och politiker från kommunen finns på plats.

 • 13 juni klockan 17–19 på Hagaströms skola
 • 18 juni klockan 17–19 på Stora Sätraskolan. På det här mötet presenterar vi även planerna för Gävle Västra.

Om Tolvforsskogen

Det nya logistik- och verksamhetsområdet innebär en stor satsning för att hitta nya sätt som passar framtidens klimatförändringar, möjligheter till digitalisering, byte av transportslag och en trivsam arbetsmiljö.

Vår målbild

Det finns goda förutsättningar för logistik och transport, vilket ses som en framtidsbransch för Gävle. Området fyller också en viktig funktion för utvecklingen av näringslivet i kommunen.

Logistik och transport

 • Närhet till E4, E16 och hamnen via Hamnleden.
 • Ostkustbanan får ny sträckning genom Tolvforsskogen.
 • Läget bidrar till att effektivisera godstransporterna som kommer till och från samt inom kommunen.
 • Området ger goda möjligheter till byte av transportslag, till exempel från lastbil till järnväg eller fartyg.

Hållbarhet och innovation

 • Tolvforsskogen ska bli en plats som främjar innovativa och hållbara logistiklösningar, exempelvis drönarflygningar och drönarflygplatser.
 • En effekt av att vissa verksamheter får möjlighet att flytta från centrala delar av Gävle till Tolvforsskogen är troligen bättre förutsättningar för människors hälsa inne i Gävle stad.
 • Stora ytor skapar förutsättningar för verksamheter med ytkrävande verksamheter.

Tidplan

Här nedanför kan du se en preliminär tidplan för utvecklingen av Tolvforsskogen.

 • 2024 – Samråd för detaljplan 1 och 2, samt Trafikverkets järnvägsplan och trafikplats Tolvforsskogen.
 • 2025 – Antagande av detaljplan 1 och 2. Därefter byggstart i området.
 • 2032 – Trafikplats Gävle Norra är klar.
 • 2037 – Trafikstart för nya Ostkustbanan genom området.

Program för detaljplan