Följ utvecklingen av Tolvforsskogen
- Ett nytt logistik- och verksamhetsområde.