Ersbo etapp 4

Här kan du läsa om det kommande verksamhetsområdet Ersbo etapp 4.

Nytt verksamhetsområde och bevarad natur

Ersboområdet växer och snart kan vi erbjuda cirka 87 hektar verksamhetsmark för både industri, kontor, restaurang, drivmedelsförsäljning och andra typer av verksamheter. Mitt i området finns även ett stort grönområde kallat ”Almkärret”, där man kan njuta av skogen.

Kartan här nedanför visar områdets totala utbredning. Fler detaljer kommer att tillkomma i takt med detaljplaneprocessen. Klicka på kartan för att förstora den i ett eget fönster.

Tidplan

  • Detaljplanen antogs i juni 2023

Detaljplanen för Ersbo etapp 4 antogs i juni 2023.

  • Utbyggnad allmän plats planeras i slutet av 2023

SH bygg bygger just nu ut gator och annan infrastruktur på den norra delen av området. Planen är att utbyggnaden av gator och annan infrastruktur ska färdigställas under vintern 2024.

  • Lediga tomter finns nu till försäljning

De två nordligaste tomterna är nu ute till försäljning. Övriga tomter på den norra etappen kommer att komma ut till försäljning under 2024.

Mer information om tomterna och försäljningen hittar du här.

Frågor

Om du har frågor om projektet är du välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst.

 

Utveckling av verksamhetsområdet Ersbo syd

Illustrationsbild över den norra etappen på Ersbo etapp 4.