Busshållplatser

Gävle kommun arbetar aktivt för att prioritera kollektivtrafiken och förbättra för dig som åker buss. Vi bygger om busshållplatser så att de blir säkrare och mer tillgängliga. Med stopphållplaster eller körbanehållplatser tar bussen sig också fram snabbare. Det minskar restiden för dig som bussresenär.

Tidtabeller och kartor

Du kan se tidtabeller, priser och kartor över busshållplatser på X-trafiks webbplats.

Hållplatsarbeten

Här hittar du vilka nya hållplatser vi planerar och vilka befintliga vi bygger om.

Olika typer av hållplatser

En timglashållplats/dubbel busstopphållplats utformas med avsmalningar på båda sidor av vägen så att fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på hållplatsen. Denna typ av hållplats finns där kollektivtrafiken prioriteras och har en hastighetsdämpande effekt. Hållplatstypen kräver relativt lite utrymme och ökar trafiksäkerhet för fotgängares passage mellan plattformarna.

En stopphållplats, där körbanan smalnar av med breda och höga plattformar på båda sidor. Exempel på stopphållplats – bilarna får vänta medan bussen står vid hållplatsen.

Körbanehållplatsen är den vanligaste typen av busshållplats i svenska tätorter och innebär att bussen stannar i körbanan. Beroende på körbanebredd kan bussen blockera eller försämra trafikflödet för bakomvarande trafik. En förutsättning för körbanehållplatsen är att det är parkeringsfritt en sträcka innan och efter hållplatsen så att bussen kan stanna intill hållplatsen

En körbanehållplats i Höjersdal, där bussar kan stanna i körbanan utan att behöva svänga in och ut. Exempel på körbanehållplats – ofta på gator där busstrafiken är prioriterad.

Denna typ av hållplats är utformade som en ficka där bussen kan stanna vid hållplatsen utan att hindra övrig trafik. Fickhållplatser används främst:

  • På starkt trafikerade vägar då biltrafiken prioriteras.
  • Som alternativ då cykeltrafiken på gatan är mycket omfattande och separat cykelbana saknas.

En fickhållplats i Hemsta, där bussar kan svänga in i en ficka till höger om körbanan. Exempel på fickhållplats – med en ficka eller glugg för bussen att stanna vid.

En enkel stopphållplats stannar upp trafiken i bussens körriktning (ej i motsatt körriktning) då bussen står på hållplatsen. Enkelt busstopp har ungefär samma egenskaper och effekter som en dubbel stopphållplats/timglashållplats då körfälten separeras med en refug.

Ur trafiksäkerhetssynpunkt är en enkel stopphållplats att föredra framför körbanehållplatsen eftersom körfälten separeras med refug och på sätt minskar risken för farliga omkörningar.

Enkelt stopphållplats passar bättre än timglashållplats:

  • Vid omfattande biltrafikflöde
  • Där kollektivtrafiken är tät
  • Då cykeltrafiken i vägbanan är stor