Lövupptagning

Varje höst mellan september och november ansvarar Gävle kommun för att samla ihop och ta upp nedfallna löv. Löven tas upp flera gånger under perioden.

Så arbetar vi med lövupptagning

Under hösten när löv faller ner från träden påbörjar vi arbetet med lövupptagning. Eftersom löv faller ner vid olika tillfällen på olika platser besiktar vi kommunala gator och gång- och cykelvägar veckovis. Utifrån besiktningen beslutar vi var vi ska ta upp löv.

Här tar vi upp löven

I kartan kan du se vilka gator och gång- och cykelvägar vi besiktar och tar upp löv från. Du kan också söka på en specifik adress för att se vad som gäller i ditt område.

Öppna kartan i ett eget fönster

Villaägare ska själv ta hand om löven

Du som är villaägare ansvarar själv för att ta upp löv som fallit från dina träd. Tänk på att inte sopa ner löven i rännstenen på gatan eftersom det lätt orsakar stopp och översvämningar.

Läs mer om hur du hanterar ditt trädgårdsavfall. 

Anmäl större vattensamlingar

Löv kan täppa till brunnslock och förhindra att vatten från gator rinner ner i brunnarna. Om du upptäcker en större vattensamling på en allmän gata, kan du anmäla det via e-tjänsten här nedanför.


Läs mer om översvämningar och fler sätt att anmäla