De kan vinna Arkitekturpriset 2024

Collage av fasad från ett mörkt brunt hus med gula detaljer och natur med vattenspegel och grönska.
I februari fick allmänheten möjlighet att nominera objekt till årets arkitekturpris. Under nomineringsperioden blev 25 olika objekt nominerade, en del fick flera nomineringar. Nu har fem kandidater utsetts att gå vidare.

Dessa objekt har möjlighet att bli årets vinnare

Fyra av de fem utvalda finalisterna är placerade i närheten av Gavleån, på Brynäs och Alderholmen. Den femte finns på landsbygden i Norrsundet. Urvalsprocessen har genomförts av kommunens arkitekturforum under ledning av stadsarkitekt Brita Bugge.

Urvalet är baserat på de kriterier som vi ställer i arkitekturpriset. Nu är det upp till arkitekturprisets jury att bedöma slutkandidaterna och utse en vinnare. Prisutdelning kommer ske i början av sommaren.

Pralinen mobilitetshus, Tredje Tvärgatan 6

Pralinen mobilitetshus

Arkitekt: Sweco Gävle, Abdalla Mussa.
Beställare Gavlefastigheter.

Mobilitetshuset är en viktig del projektet Godisfabriken. Genom att samla bilparkeringen på en plats minskar man biltrafiken inne i området och ger mer plats för gående och cyklister. Här finns också en bilpool och cykelpool som de boende i området kan använda. I byggnadens ena hörn finns ett återvinningsrum med stora fönster. Med en variation av olika strukturer i tegel och corténplåt har man lyckats få till en byggnad med tydlig karaktär som passar väl in i den äldre industrimiljön.

Allmänhetens nominering: ”Byggnaden smälter så väl in i övrig bebyggelse på området. Genomtänkt i färg och materialval. Så snyggt! Tar en omväg ibland för att titta på det.”

Diléns Gourmandis saluhall, Ahlgrens torg 10

Dilens saluhall

Arkitekt Studio Franka, Annika Lennman.
Beställare: Gavlegårdarna.

Saluhallen lånar sitt formspråk från den packhall från 1960-talet som fanns på platsen tidigare. Den långsträckta byggnaden utgör en fond på det nya torget, Ahlgrens torg. Den har på håll en avskalad arkitektur med långa horisontella fönserband som är typiskt för den modernistiska arkitekturen. På nära håll framgår murverket av tegel med en vacker geometrisk mönstermurning mot torget. Byggnadens formspråk avspeglar sig invändigt med synliga limträbalkar och ett högt sittande fönsterband som ger ljus långt in i rummet.

Allmänhetens nominering: ”Saluhallen är en byggnad av hög kvalitet med beständiga och robusta material som i skala och uttryck ansluter till platsens industrihistoria. Teglet har ett ovanligt långformat och mönstermurningen ovan fönsterbandet mot torget gör att saluhallen utvändigt som invändigt uppvisar hantverkstraditioner inom såväl byggnadskonst som mathantverk. Saluhallen har stora möjligheter att bli en viktig mötesplats för matintresserade i Gävle.”

Tullhuset, Norra Skeppsbron 15

Tullhuset

Arkitekt GWSK Arkitekter, Göran Westman.
Beställare: Gefle Tullhus AB.

Tullhuset binder samman de äldre magasinsbyggnaderna på Alderholmen med den modernare stadsdelen på Gävle strand. En stor livsmedelsaffär och en restaurang i huset har gjort området mer levande.

Allmänhetens nominering: ”…Men det finns ett nybygge som jag gillar – Tullhuset! De rostfärgade detaljerna som för tankarna till rostiga pråmar som ligger utmed kanalen, glaset som speglar både himmel och hav samt det röda som plockar upp Gevalias röda färg.”

Harven, Lysgatan 2

Kvarteret Harven

Arkitekt: Kontrollbolaget, Emelie Frisk.
Beställare: Fastighetsbolaget Lysgatan.

Fabriksbyggnaden av tegel är en del av det kulturhistoriskt värdefulla Atlasområdet tillsammans med Gasklockorna. Byggnaderna som uppfördes under 1910-talet har använts för tillverkning av jordbruksredskap och senare till tvål- och stearinljus. Nu har fasaderna renoverats och byggnaden återfått sitt ursprungliga utseende med stora fönster. Invändigt har lokalerna byggts om till ett modernt kontor för Gästrike vatten.

Allmänhetens nominering: ”Med varsam renovering har byggnaden återfått sin ursprungliga charm. Resultatet visar värdet av att ta hand om gamla fantastiska byggnader och vad det ger tillbaka till platsen och omgivningen. Det är nu återigen en byggnad värdig att stoltsera bredvid gasklockorna.”

Bergmans fisk, Havsvägen 38, Norrsundet

Fiskelagret

Arkitekt Skoog arkitekter, Johan Skoog.
Beställare Bergmans fisk & rökeri Saltharsfjärden AB

Nybyggnad av butik och restaurang med uteservering. Fasader av trä målade med traditionell rödfärg. Byggnaderna är placerade vid vattnet och utformade för att smälta in i kulturmiljön. Detaljerna på byggnaderna, trädäcket och räcken är omsorgsfullt gestaltade.

Allmänhetens nominering: ”Ett vackert byggnadsverk ”utanför stan” för förädling och försäljning av fiskeriprodukter. Samspelet med omgivningen är genomtänkt och har anpassats till kulturmiljön på Saltharen och dess historik. Även interiört får man en behaglig upplevelse i kombination med en vacker havsutsikt. ”