Följ med när Boulognerbadet utvecklas

Sedan 2015 när Boulognerbadets invigdes med bryggbad, volleybollplaner, utegym och omklädningsrum, har planerna funnits med för ytterligare satsningar i området. I filmen informerar vi om det pågående arbetet och om planerna för ett nytt familjebad med sandstrand och ramp.

Markarbete påverkar framkomlighet

Markarbetet mellan gångstigen och kyrkogården påverkar framkomligheten kraftigt i området. Backen vid Gustavsbron kommer under vissa tillfällen stängas av på grund av körande motortrafik. Hälsans stig som går längs med Boulognerbadet leds om tillfälligt via Västra vägen.

Markarbetet beräknas vara klart i december 2021.

På Boulognerbadets webbsida finns mer information om markarbetet, se karta på omledning av Hälsans stig och läsa mer om familjebadets förutsättningar.