Trä- och pappersindustri
- ger goda förutsättningar och fördelar för bioekonomi

Trä- och pappersindustri – ger goda förutsättningar och fördelar för bioekonomi

Storbritanniens flagga To read this in English, click here.

En av Gävles traditionella specialiseringar är pappersvaruindustrin med BillerudKorsnäs, Smurfit Kappa och närliggande Stora Enso. Gävle hamn är därför specifikt anpassad för export och import av skogs- och oljeprodukter, en stark konkurrensfördel för företag inom skogsbaserad bioekonomi.

Gävle är även en knutpunkt för järnvägstrafik på Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra stam-banan. En uppgradering av Ostkustbanan med dubbelspår i sydlig och nordlig riktning förstärker denna roll. Vägarna E16 och RV83 korsar varandra i Gävle och tack vare infrastrukturläget finns starka konkurrensfördelar för logistikföretag i Gävle. Sammantaget innebär det goda förutsättningar för bioekonomiska etableringar i området.