Branscher i Gävle
– en regional tillväxtmotor med strategiskt läge och stark utveckling