Förändringar i ägar- och ledningskretsen

Information för dig som behöver göra ändringar i ägar- och ledningskretsen. Här finns bland annat information om krav som personen ska uppfylla.

Du som fått godkännande att bedriva förskola eller enskild pedagogisk omsorg i Gävle kommun är enligt lag skyldig att anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen.

Anmälan ska lämnas till Utbildning Gävle senast en månad efter att förändringen skett. Enligt 2 kap. 5 § och 25 kap. 10§ skollagen ställs krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Enligt denna bestämmelse ska den krets som hos huvudman/ägare kan anses ha väsentligt inflytande över verksamheten samlat anses ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten samt ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten.

Var och en som ingår i kretsen för väsentligt inflytande ska även uppfylla krav på personlig lämplighet. Dessa krav ska fortlöpande uppfyllas av den fristående huvudmannen.

Vid anmälan om förändringar genomför vi en begränsad ägar- och ledningsprövning avseende de nya personerna där kommunen prövar de nya personernas lämplighet. De omständigheter som läggs till grund vid lämplighetsprövningen är tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Vi prövar lämpligheten genom att hämta utdrag ur belastningsregistret avseende de nya personerna som ingår i ägar- och ledningskretsen samt göra en kreditupplysning på individnivå och företagsnivå. Kraven på insikt och ekonomiska förutsättningar granskas inom ramen för regelbunden tillsyn.

Läs mer om tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg