Gävle är länets bästa friluftskommun

Gävle kommun är länets bästa friluftskommun. Dessutom är vi bland de bästa i Sverige på att främja friluftslivet, visar en ny undersökning.

Varje år genomförs en enkätundersökning bland Sveriges kommuner där priset för Sveriges friluftskommun delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturförening. Årets resultat visar att Gävle är Gävleborgs bästa friluftskommun och att Gävle hamnar på en 15 plats i Sverige.

– Jag ser verkligen ett stort värde i att fler ska lockas till och få goda möjligheter till att vistas i vår kommuns fantastiska naturmiljöer. Därför är jag så glad att vi har medarbetare som brinner för detta och utmärkelsen blir ett bevis på att vi har tagit viktiga steg framåt, säger Helene Börjesson (MP) ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

En bidragande del till det fina resultatet är att Gävle under 2022 har tagit fram en friluftsplan med tillhörande handlingsplan. Friluftsplanen visar en tydlig inriktning för hur Gävle ska arbeta för att bli en än mer attraktiv friluftskommun, skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och en hållbar friluftsutveckling framåt.

Undersökningen betonar att Gävle har arbetat kreativt för att stimulera barn till rörelse och sprida information om allemansrätten. De lyfter Barnens kulturstig i Hemlingby som ett exempel.

– Att Gävle ligger i topp bland Sveriges friluftskommuner visar att vårt arbete med friluftslivsfrågorna, både strategiskt och konkret, uppskattas. Det känns extra roligt att just Barnens kulturstig lyfts som ett gott exempel, då det var ett väldigt roligt och viktigt projekt att genomföra, säger Evelina Widerberg, fritidssamordnare i Gävle kommun.

Under 2022 genomförde kommunen Hemlingbydagen. En heldag i Hemlingby med tema rörelse och natur, där 400 elever tillsammans med lärare från SFI bjöds in. Deltagarna fick bland annat gå en tipspromenad med frågor om allemansrätten.

I Gävle kommun är det många från olika avdelningar och sektorer som arbetar med friluftsfrågor, som bidrar till att vi har ett fint friluftsliv. Vi tar även stöd av andra kommuner, utbyter erfarenheter och samarbetar i olika frågor.

– Det är allt från det praktiska som driftpersonal och föreningar gör ute i våra naturområden till samordning och planering som görs av strateger och samordnare på kontoret. Våra politiker är också duktiga på att prioritera och lyfta frilufts- och naturområden. Nu ser vi fram emot att jobba vidare och utveckla friluftslivet tillsammans, säger Charlotte Holmsten, chef på enheten Friluftsliv i Gävle kommun.