Gävle Gästhamn hissar Blå Flagg för tredje året i rad

I år har 14 hamnar i Sverige tilldelats utmärkelsen Blå Flagg och Gävle Gästhamn är en av landets fritidsbåtshamnar som kan hissa Blå Flagg i sommar.

Blå Flagg är en internationell utmärkelse för fritidsbåtshamnar och stränder som finns i 50 länder. Varje hamn måste uppfylla ett antal kriterier inom områdena vattenkvalitet, miljö, säkerhet och service, miljöutbildning samt information. Hamnar som har Blå Flagg arbetar med att förbättra miljöprestandan inom den egna verksamheten och underlättar för den enskilde individen att ta ansvar för natur och miljö.

-Det är väldigt positivt för Gävle och vår gästhamn att få den internationella utmärkelsen Blå Flagg för tredje året i rad. Kommunen har en tydlig miljöpolicy och när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor vill vi alltid ligga i framkant, säger Helene Börjesson (MP), ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Gävle kommun arbetar succesivt med att fortsätta utveckla Gävle Gästhamn på ett hållbart sätt och mycket fokus läggs på att utbilda besökare i frågor om miljö och säkerhet. I sommar kommer tre miljöaktiviteter att erbjudas besökare i gästhamnen. Bland annat kan de hämta ut gratis skärpplockarpåsar i hamnkontoret under högsäsongen som är mellan juli och augusti.

-En av miljöaktiviteterna riktar sig också mot barn. Det är en pysselbok som handlar om marin nedskräpning som hamnvärdar kommer att dela ut gratis under säsongen, säger Evelina Widerberg, fritidssamordnare, Gävle kommun.

Gävle Gästhamn – Gävle kommun (gavle.se)