Gävle kommun fortsätter arbetet med kultur- och bildningscentrum

Arkitektbild på det nya kultur- och bildningscentret med rundade hörn, stora glaspartier och fyra våningsplan ovan jord.
Den 29 mars planerar Kommunfullmäktige fatta beslut om detaljplan för att bygga kultur- och bildningscentrum. Centret, som ännu inte fått något namn, blir en viktig mötesplats i centrala Gävle.

Byggnaden kommer att bli cirka 8600 kvadratmeter fördelat på fem våningar, men det är ännu inte fastslaget exakt hur den kommer att se ut. Visionsbilder på hur byggnaden är tänkt att utformas finns att se på www.gavle.se/kbc. Gävleborna har fått framföra önskemål om vad byggnaden ska innehålla och utöver stadsbibliotek flyttar bland annat Bio 7:an, konsthallen och turistinformationen in när de nya lokalerna står klara.

Under året ges Gävleborna möjlighet att namnge byggnaden genom namntävling som ordnas av kommunen i samarbete med Arbetarbladet.