Gävles miljöbokslut 2020 antaget

Två barn går längs en grusväg med armarna om varandras axlar.
Ett nytt uppdaterat miljöstrategiskt program antogs av Kommunfullmäktige 2020. Nu ett år senare visar miljöbokslutet för 2020 att resan påbörjats med över 100 genomförda eller uppstartade åtgärder. Miljöbokslutet ger en bild av om vi är på rätt väg att nå målen.

När programmet antogs hade Covid-19 redan tagit ett grepp om Gävle och resten av världen. Trots omständigheterna visar miljöbokslutet att ett omfattande arbete påbörjats och flertalet åtgärder genomförts som bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan. Fokus under 2020 har varit att skapa rätt förutsättningar för genomförandet av programmet samt framtagande av ny klimatfärdplan, kretsloppsplan samt cykelplan.

Det byggs och planeras mer hållbart. Tillgången till elladdplatser och andra förnybara alternativ till drivmedel ökar. Det cyklas mer i Gävle, vi får fler naturreservat och avfallsmängden minskar. Gävle blev 2020 utsedd till Sveriges bästa Håll Sverige Rent-kommun och rankad som Sveriges näst bästa miljökommun. Även det ett tydligt bevis på att Gävle kommun driver ett strategiskt och omfattande miljöarbete.

Utmaningarna framåt är att fortsätta minska utsläpp av fossil koldioxid samt lokala utsläpp från våra transporter. Vi behöver också utöka mängden tillgängligt dricksvatten i kommunen samt öka status
för vattnet i våra vattendrag.

Vi ska vara stolta över allt som har genomförts i Gävle 2020. Nu fortsätter vår resa för att bibehålla positionen som en av Sveriges bästa miljökommuner!

Läs miljöbokslutet för år 2020Läs mer om vårt miljöarbete